Lidé

Čtyři sekce, osmnáct oddělení, čtyři pracoviště a na sto třicet lidí. O filmové dědictví pečujeme každý den.

Generální ředitel Národního filmového archivu

Michal Bregant

Generální ředitel Národního filmového archivu

Kino Ponrepo

David Havas

Kino Ponrepo
Vedoucí kina Ponrepo

Milan Klepikov

Kino Ponrepo
Hlavní dramaturg

Václav Kofroň

Kino Ponrepo
Redaktor a dramaturg

Nikola Krutilová

Kino Ponrepo
Ponrepo dětem, projekce pro školy, shipping

Lenka Marxová

Kino Ponrepo
Produkce a administrativa

Tomáš Šperňák

Kino Ponrepo
Technická produkce

Peter Van Zaanen

Kino Ponrepo
Hlavní promítač

Oddělení PR

Jolana Danková

Oddělení PR
PR manažerka

Dagmar Dobiášová

Oddělení PR
Distribuce knih

Eva Müllerová

Oddělení PR
Vedoucí Oddělení PR

Filmový přehled

Jan Křipač

Filmový přehled
Vedoucí Oddělení Filmový přehled

Dora Kubíčková

Filmový přehled
Fotoeditorka a fotografka

Martin Šrajer

Filmový přehled
Redaktor

Oddělení Kreativní Evropa-MEDIA

Anna Bartošková

Oddělení Kreativní Evropa-MEDIA
Produkce

Anna Dušková

Oddělení Kreativní Evropa-MEDIA
PR a komunikace

Vladimíra Chytilová

Oddělení Kreativní Evropa-MEDIA
Vedoucí Oddělení Kreativní Evropa

Personální oddělení

Kateřina Urbanová

Personální oddělení
HR manažerka

Sekce audiovizuálních sbírek

Jonáš Svatoš

Sekce audiovizuálních sbírek
Ředitel Sekce audiovizuálních sbírek

Oddělení filmových sbírek

Vladimír Altman

Oddělení filmových sbírek
Restaurátor

Dana Barták

Oddělení filmových sbírek
Logistika

Lucie Budská

Oddělení filmových sbírek
Restaurátorka

Kateřina Bursíková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Terezie Hlaváčková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Ludmila Horová

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Pavel Jelen

Oddělení filmových sbírek
Technolog

Andrea Kadeřábková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Miroslava Kadeřábková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Soňa Knappová

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Petra Korábová

Oddělení filmových sbírek
Restaurátorka

Lenka Krulíková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Iva Kulkarni

Oddělení filmových sbírek
Restaurátorka

Jiří Kutil

Oddělení filmových sbírek
Archivář

Blanka Macešková

Oddělení filmových sbírek
Restaurátorka

Soňa Nešporová

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Stanislav Novák

Oddělení filmových sbírek
Promítač

Hana Oktábcová

Oddělení filmových sbírek
Uklízečka

Vladimír Opěla

Oddělení filmových sbírek
Kurátor sbírkových fondů

Marta Palečková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Ladislav Pešek

Oddělení filmových sbírek
Konzervátor

Miluše Pešková

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Terezie Prchalová

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Jana Přikrylová

Oddělení filmových sbírek
Vedoucí Oddělení filmových sbírek

Markéta Stilzová

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Šárka Stilzová

Oddělení filmových sbírek
Archivářka

Tereza Šťastná

Oddělení filmových sbírek
Restaurátorka

Oddělení kurátorů

Marie Barešová

Oddělení kurátorů
Kurátorka orální historie

Tereza Frodlová

Oddělení kurátorů
Kurátorka a restaurátorka

Jiří Horníček

Oddělení kurátorů
Kurátor amatérského a rodinného filmu

Jonáš Kucharský

Oddělení kurátorů
Kurátor

Iwona Łyko

Oddělení kurátorů
Kurátorka

Michaela Mertová

Oddělení kurátorů
Kurátorka sbírky animovaného filmu

Sylva Poláková

Oddělení kurátorů
Kurátorka

Jeanne Pommeau

Oddělení kurátorů
Kurátorka a restaurátorka

Matěj Strnad

Oddělení kurátorů
Vedoucí Oddělení kurátorů

Jan Trnka

Oddělení kurátorů
Kurátor filmových scénářů

Klára Trsková

Oddělení kurátorů
Kurátorka

Oddělení filmografie a katalogizace

Markéta Bártová

Oddělení filmografie a katalogizace
Vedoucí Oddělení filmografie a katalogizace

Jakub Egermajer

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Věroslav Hába

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Tomáš Hála

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Tomáš Hubáček

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Bohdana Kerbachová

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Marta Kucharová Mentzlová

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Jaroslav Lopour

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Karolína Nafati

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Jiří Novotný

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Ivana Poláková

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Tereza Sklenářová

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Alena Šlingerová

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Eva Urbanová

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografka a katalogizátorka

Oddělení digitální laboratoř

Anna Doupovcová

Oddělení digitální laboratoř
Referentka akvizic

Daria Chernyak

Oddělení digitální laboratoř
Digitální operátorka

Jakub Jauernig

Oddělení digitální laboratoř
Katalogizátor v projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Jakub Jirka

Oddělení digitální laboratoř
Digitální operátor

Adéla Kudla

Oddělení digitální laboratoř
Vedoucí Digitální laboratoře

Florent Laplace

Oddělení digitální laboratoř
Asistent digitalizace

František Pekař

Oddělení digitální laboratoř
Digitální operátor

Zdeněk Ryneš

Oddělení digitální laboratoř
Skenerista

Filip Šmejkal

Oddělení digitální laboratoř
Skenerista

Josef Vítovec

Oddělení digitální laboratoř
Systémový administrátor

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Oddělení písemných archiválií

Marek Danko

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií

Petr Hasan

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Lucie Hurtová

Oddělení písemných archiválií
Archivářka

Valerija Judina

Oddělení písemných archiválií
Archivářka

Tomáš Lachman

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Luboš Marek

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Michaela Matějčková

Oddělení písemných archiválií
Archivářka

Jarmila Možišová

Oddělení písemných archiválií
Dokumentátorka

Hana Rožníčková

Oddělení písemných archiválií
Dokumentátorka

Ivan Svoboda

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Karel Zíma

Oddělení písemných archiválií
Dokumentátor

Oddělení podpory výzkumu

Jiří Anger

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Ivan Klimeš

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Jan Kolář

Oddělení podpory výzkumu
Redaktor

Jan Kremer

Oddělení podpory výzkumu
Koordinátor projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Petra Nejezchlebová

Oddělení podpory výzkumu
Grantová manažerka

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Soňa Weigertová

Oddělení podpory výzkumu
Dokumentátorka

Bohuš Získal

Oddělení podpory výzkumu
Odborný garant projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Knihovna Národního filmového archivu

Jaroslava Fikejzová

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Marcela Garncarzová

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Pavla Janásková

Knihovna Národního filmového archivu
Vedoucí Knihovny NFA

Alice Kubínková

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Jitka Marešová

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Ludmila Novotná

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Daniela Poupová

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Renata Tahovská

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Marek Tardon

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovník

Božena Vašíčková

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Miroslav Zvelebil

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovník

Oddělení digitálního kurátorství

Michal Klodner

Oddělení digitálního kurátorství
Digitální kurátor

Sekce ekonomických a správních agend

Anna Mohaplová

Sekce ekonomických a správních agend
Ředitelka Sekce ekonomických a správních agend

Oddělení IT

Michal Cáb

Oddělení IT
Správce informačních a komunikačních technologií

Viktor Vrbický

Oddělení IT
Vedoucí Oddělení IT

Sekretariát

Barbora Bokšteflová

Sekretariát
Metodička ekonomicko-správních agend

Hana Soudková

Sekretariát
Sekretariát

Martina Šťastná

Sekretariát
Vedoucí Sekretariátu NFA

Lucie Vlasáková

Sekretariát
Podatelna a spisovna

Obchodní oddělení

Michal Brezovský

Obchodní oddělení
Obchodní referent

Lukáš Hanzal

Obchodní oddělení
Obchodní referent

Karolína Hrichová

Obchodní oddělení
Obchodní referentka

Juraj Machálek

Obchodní oddělení
Vedoucí Obchodního oddělení

Lucia Petříková

Obchodní oddělení
Obchodní referentka

Zuzana Štefunková

Obchodní oddělení
Obchodní referentka

Ekonomické oddělení

Olga Beranová

Ekonomické oddělení
Účetní

Iva Bínová

Ekonomické oddělení
Účetní

Tatiana Dutceac

Ekonomické oddělení
Účetní

Stanislava Lacinová

Ekonomické oddělení
Pokladní

Dagmar Pokorná

Ekonomické oddělení
Vedoucí Ekonomického oddělení

Ivana Tomková

Ekonomické oddělení
Investiční specialistka

Zuzana Trägerová

Ekonomické oddělení
Účetní

Oddělení správy a údržby budov

Jakub Eichler

Oddělení správy a údržby budov
Správce budov depozitáře

Dalibor Gazur

Oddělení správy a údržby budov
Technický pracovník

Vladislav Kulhavý

Oddělení správy a údržby budov
Vrátný

Miloslav Lacina

Oddělení správy a údržby budov
Vrátný

František Novák

Oddělení správy a údržby budov
Řidič

Miroslav Ocásek

Oddělení správy a údržby budov
Řidič

Pavel Padevět

Oddělení správy a údržby budov
Vrátný

Jan Papírník

Oddělení správy a údržby budov
Vrátný

Jiří Petrák

Oddělení správy a údržby budov
Skladník

Zuzana Seidlová

Oddělení správy a údržby budov
Správa majetku

Michal Tolar

Oddělení správy a údržby budov
Skladník