Petra
Korábová

O mně

Do Národního filmového archivu jsem nastoupila v roce 1985. Postupně jsem přešla do oddělení, které dnes nese název Oddělení filmových sbírek. Zde pracuji na pozici restaurátorky. Po nezbytném zaškolení, kurzu v ÚPF v Klánovicích a odborné praxi ve Filmových laboratořích Barrandov jsem začala pracovat se všemi typy 35mm filmových materiálů na bezpečném i hořlavém podkladu. V rámci oddělení koordinuji pracovní činnost ve střižnách, podílím se na periodických kontrolách pozitivů i negativů, podrobných technických popisech materiálů před digitalizací, na přípravě a přírůstku akvizic, na kontrolních projekcích, provádím kontrolu synchronu a startování negativu obrazu se zvukem. Účastním se restaurování a rekonstrukcí filmů. Zaškoluji nové kolegy z našeho i jiných oddělení a jsem jedna z lektorek Kurzu pro promítače.