Jan
Křipač

O mně

Po studiu bohemistiky a filmové vědy jsem vyučoval dějiny filmu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V Národním filmovém archivu, kde pracuji od roku 2008, jsem působil nejprve jako kurátor sbírky, poté jako dramaturg kina Ponrepo a nakonec jako šéfeditor internetového portálu o české audiovizi Filmový přehled. Zajišťuji jeho obsahovou náplň, technickou realizaci a komunikaci s autory i veřejností. Můžete se se mnou potkat osobně v redakci, nebo virtuálně na stránkách Filmového přehledu či časopisu Film a doba.