Matěj
Strnad

O mně

V Národním filmovém archivu jsem začal pracovat v roce 2014 jako koordinátor projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví, ještě během studia na Centru audiovizuálních studií FAMU. Nyní jako vedoucí Oddělení kurátorů koordinuji práci svých kolegyň a kolegů a podílím se na mimořádných akvizičních, restaurátorských a prezentačních projektech. V roce 2018 jsem měl na starosti symposium Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF), kde od roku 2020 působím jako předseda jedné z odborných komisí (PACC - komise pro zpřístupňování sbírek). Jak v NFA, tak v rámci své služby pro globální komunitu, usiluji tedy o to, aby bylo české i světové filmové dědictví co nejvíce dostupné.