Kontakty

Sídlo

 • Národní filmový archiv
  Závišova 502/5
  140 00 Praha 4 - Nusle

Podatelna

Datová schránka

 • ID: tg8i2zq 

Fakturace

Emaily a telefony na všechny

pracoviště

Kudy k nám

Nusle

 • Závišova 502/5
  140 00 Praha 4 - Nusle
 • Generální ředitel
 • Sekretariát
 • Obchodní oddělení
 • Ekonomické oddělení
 • Sekce audiovizuálních sbírek

Zobrazit na mapě

Bartolomějská

 • Bartolomějská 11
  110 00 Praha 1
 • Kino Ponrepo
 • Filmový přehled
 • Knihovna
 • Badatelna

Zobrazit na mapě

Národní třída

 • Národní třída 28
  110 00 Praha 1
 • Kreativní Evropa Média

Zobrazit na mapě

Hradištko

 • Filmařská 579
  252 09 Hradištko
 • Depozitář
 • Filmové střižny
 • Oddělení písemných archiválií

Zobrazit na mapě

Podatelna

Příjem dokumentů v listinné podobě

Osobní a poštovní doručování listinných dokumentů a datových zpráv na technických nosičích dat se realizuje prostřednictvím poštovní adresy: Národní filmový archiv, Závišova 502/5, 140 00 Praha 4

 

Sbalit

Příjem dokumentů v elektronické podobě

V elektronické podobě přijímáme dokumenty prostřednictvím

 • datové schránky
 • na elektronickou adresu podatelny
 • na přenosných technických nosičích dat (USB flash paměť) - nosič dat je vrácen pouze na výslovné vyžádání

Přehled povolených formátů: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, JPEG, TIFF 

Způsob nakládání s nečitelnými datovými zprávami

V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (nepovolený formát zprávy, převýšená maximální velikost, obsahuje-li datová zpráva škodlivý kód aj.), bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a NFA stanoví na základě dohody s odesílatelem další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se pracovišti ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit nebo není možné určit jeho kontaktní údaje, zprávu nezpracovává.

Sbalit

Více o nás

Kde pracujeme?

Depozitáře

V depozitářích jsou bezpečně uložené archiválie. Nachází se v obci Hradištko a na Třebsíně. 

Odborná pracoviště

Pravidelné kontroly materiálů, digitalizace, identifikace nebo restaurování provádíme v odborných pracovištích.

Kino a knihovna

Široké veřejnosti přístupné kino Ponrepo a knihovna sídlí v centru Prahy v Konviktu v Bartolomějské ulici. 

Kanceláře

V budově v Závišově ulici v Nuslích a v prostorech Konviktu v Praze zajišťujeme administrativu nebo například kurátorskou, katalogizační, obchodní a propagační činnost.