Anna
Mohaplová

O mně

Moje práce zahrnuje péči o rozpočet od jeho přípravy přes projednávání uvnitř i vně instituce až po systémová opatření k jeho optimálnímu čerpání. Dále mám na starosti koordinaci prací v oblasti informačních technologií a jejich sladění s dalšími potřebami instituce v oblasti metadat, a jejich propojování. Zabývám se také vyhledáváním nových možností financování činností archivu.

Můžete mě potkat na různých pracovištích archivu, protože kontakt s jednotlivými odděleními pomáhá udržet míru administrativní zátěže na nutném minimu.