Marta
Kucharová Mentzlová

O mně

Vystudovala jsem historii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2002 pracuji v Národním filmovém archivu. V  dřívějším Oddělení filmových historiků jsem se věnovala českým dokumentárním filmům do roku 1945. Dále jsem se podílela na přípravě několika DVD (Marijka nevěrnice, Český animovaný film 1925 - 1945 aj.). Od roku 2018 jsem se v rámci výzkumného projektu zaměřeného na multimediální divadlo Laterna Magika zabývala zpracováváním příslušných audiovizuálních materiálů. V této činnosti pokračuji i v Oddělení filmografie a katalogizace. Vedle toho svými filmografickými texty přispívám do Filmového přehledu a spolupracuji na katalogizaci českých dokumentárních filmů.