Vladimíra
Chytilová

O mně

Vystudovala jsem Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně a francouzský jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově v Praze. Před nástupem do Kanceláře Kreativní Evropa jsem pracovala v programovém oddělení MFF Karlovy Vary, v MEDIA Desk a na katedře produkce FAMU.

Kancelář Kreativní Evropa je součástí Národního filmového archivu od roku 2013 a slouží jako informační a konzultační kancelář stejnojmenného programu EU, který podporuje audiovizuální průmysl a další kulturní a kreativní odvětví.