Jaroslava
Fikejzová

O mně

V oboru  knihovnictví pracuji od roku 1980. Postupně jsem prošla všemi úseky knihovnické praxe. Jsem absolventkou gymnázia a poté dvouletého, odborného, nástavbového studia knihovnictví s maturitou. V Knihovně NFA jsem zaměstnaná od roku 1997. Věnuji se zde zejména výpůjčním a informačním službám, individuální práci s uživateli a vedení celé studovny s příruční knihovnou. Dále mám na starosti akvizici českých a zahraničních periodik, včetně vstupní evidence, a starám se o ochranu a uložení fondu na pracovišti v Praze.