Daniela
Poupová

O mně

Knihovnictví je můj celoživotní profesní plán, který mi dává smysl napříč všemi obory. Studium oboru Knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mi dalo slušné základy k tomuto plánu. Od roku 1989 se profesně věnuji výhradně knihovnické praxi - nejdříve v technických oborech, dlouhodobě jako akvizitérka, která zjišťuje, získává a eviduje odbornou literaturu, později také jako jmenná a věcná katalogizátorka vysokoškolských a kvalifikačních prací. Od roku 2019 pracuji v Knihovně NFA a podílím se zejména na analytickém popisu odborných článků s filmovou tématikou, na tvorbě separátů aktuálních článků z denního tisku a na správě katalogů. Výsledky mé práce jsou přístupny veřejnosti v online katalogu knihovny.