Filmy 

Filmové materiály a digitální soubory tvoří základ sbírky Národního filmového archivu. 

o sbírce 

Od počátku po současnost

Nejstarší dochované filmy vznikly na našem území v roce 1898 a jsou součástí našeho kulturního dědictví stejně jako nejnovější filmy, které vznikají v současnosti. Filmová sbírka obsahuje nejen hrané celovečerní filmy, ale také díla dokumentární, animovaná, experimentální, reklamní, krátkometrážní, stejně jako filmy rodinné a amatérské. Tisíce krabic a digitálních souborů tvoří společně s písemnými dokumenty a metadaty české filmové dědictví.

Díky péči předešlých generací je sbírka velmi kompletní a většina filmů, které lidé kdy mohli vidět v českých kinech, je dochovaná. O filmové materiály pečujeme soustavně — před nevhodnými podmínkami je chráníme v depozitářích, pravidelně je kontrolujeme, čistíme a případně restaurujeme. Věnujeme se i digitalizaci filmových materiálů, digitálnímu restaurování a aktivní distribuci, a tak sbírku efektivně zpřístupňujeme. 

Sbírku neustále rozšiřujeme díky nabídkové povinnosti. Každý český film, který je uveden v kinech, zařadíme společně s písemnými dokumenty do sbírky a dále o ně pečujeme jako o součást českého filmového dědictví. 

Věnujeme se také výběrové akviziční činnosti. Uchováváme i díla, která nebyla uvedena v kinech (a tudíž nespadají do nabídkové povinnosti), abychom dalším generacím předali komplexní informace o českém pohyblivém obraze. Tato oblast se týká například experimentálních, studentských, amatérských filmů nebo videoartu. 

Číst dále Skrýt

filmová distribuce 

Uspořádejte projekci!

Chcete promítnout klasický film z domácí produkce ve vašem kině, v kavárně nebo na veřejné akci? Prohledejte databázi filmů, které distribuujeme a rovnou titul objednejte. 

Katalog filmů v distribuci

Mějte přehled!  

Zajímá vás český film? Na našem portále najdete

  • online filmografickou databázi českých filmů
  • články a rozhovory v Revue
  • zpracované kontexty vybraných snímků
  • seznam filmů online
  • přehled filmů v českých kinech
Filmový přehled

o filmech

O jaké filmy pečujeme? O všechny!

Sbírka obsahuje fotochemické i digitální materiály k filmům hraným, dokumentárním, amatérským, zpravodajským, domácím či třeba experimentálním. Způsobů, jak filmy třídit, je celá řada.

Hrané, dokumentární, animované, rodinné, studentské...

Pečujeme o filmy hrané, animované, dokumentární, propagační, zpravodajské a experimentální, stejně jako o celovečerní, krátké, profesionální, amatérské, rodinné nebo studentské.

S částmi sbírky se můžete seznámit díky těmto databázím a knihám: 

 

Sbalit

Fotochemické, analogové i digitální 

O české kinematografické dědictví pečujeme nehledě na to, jestli bylo natočeno na filmový materiál, analogově (třeba jako v případě videoartu) nebo digitálně (jak tomu je u většiny filmů v posledních dvaceti letech). O filmy a digitální data pečujeme v našich depozitářích, analogové nosiče postupně digitalizujeme, aby byly snadno dostupné široké veřejnosti.

Sbalit

Domácí i zahraniční

Nedílnou součástí sbírky jsou i zahraniční filmy - je to dáno buď historickými okolnostmi vzniku naší sbírky nebo tím, že se promítaly v našich kinech. Řadu z nich uvádíme v našem kině Ponrepo. Úzce spolupracujeme se všemi filmovými archivy na světě tak, abychom i naší sbírkou přispěli k ochraně a zpřístupnění světového filmového dědictví.

 

Sbalit

Nejstarší i nemladší 

V depozitářích jsou bezpečně uložené jak nejstarší filmové materiály průkopníka kinematografie Jana Kříženeckého z konce devatenáctého století, tak filmy dokončené před několika měsíci. Všechny české filmy uváděné dnes v kinech, k nám putují na základě takzvané nabídkové povinnosti, vytváříme tedy i sbírku pro budoucnost.

 

Nejstarší dochované filmy na našem území

Sbírku rozšiřujeme díky nabídkové a oznamovací povinnosti

Sbalit