Jitka
Marešová

O mně

Po absolvování knihovnické školy jsem v roce 1981 nastoupila do oddělení dokumentace Čs. filmového ústavu (dnes NFA) jako zpracovatelka fotografických materiálů, kde jsem si v úzké spolupráci s Filmotékou, Knihovnou a edičním oddělením mohla doplnit znalosti z oboru filmových dějin. Později jsem přešla do Knihovny NFA jako katalogizátorka filmové literatury a na analytický popis článků. Zároveň jsem spolupracovala na dokončení retrospektivního zpracování sbírky filmových scénářů, které katalogizuji i v současnosti, nyní už v born digital podobě. Výsledky mé práce jsou dostupné v online katalogu knihovny.