Protikorupční opatření

Základní dokumenty

Etický kodex zaměstnanců Národního filmového archivu

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva kultury