Kristýna
Doležalová

O mně

Své první a cenné archivářské zkušenosti jsem získala ve Státním okresním archivu v Příbrami, odkud jsem pokračovala ke studiu oboru Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během magisterského studia v roce 2016 jsem nastoupila do Národního filmového archivu do Oddělení písemných archiválií, kde jsem až do roku 2023 pracovala na pozici archivářky a měla tak možnost seznámit se se všemi fondy a sbírkami. Nyní se jako vedoucí oddělení snažím zajistit nejen plynulý chod oddělení a příjemné zázemí pro své kolegyně a kolegy, ale také se věnuji získávání akvizicí, zakázkové agendě a jednání s badateli. Zároveň se nadále snažím neztratit kontakt se základní archivářskou prací: pořádáním a zpřístupňováním fondů.