Sylva
Poláková

O mně

V Oddělení kurátorů Národního filmového archivu působím od října 2017. Zabývám se zde rozvíjením, zpracováním a zpřístupněním děl na pomezí kinematografie a uměleckého provozu. V souvislosti s tímto zaměřením vedu od roku 2019 výzkumný projekt Videoarchiv, mezi jehož hlavní výstupy patří kolektivní monografie a vytvoření metodiky pro dlouhodobou péči o tento typ děl včetně odborné databáze. Pravidelně připravuji komponované filmové programy (např. cyklus Paralelní kino v kině Ponrepo) a přispívám do specializovaných a odborných periodik. Od studií na Katedře filmových studií FFUK mě zajímá oblast rozšířeného a relokovaného pohyblivého obrazu a interdisciplinárních průniků.