Lucie
Vlasáková

O mně

V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2021. Pečuji o spisy a dokumenty a vše kolem nich - od jejich příjmu až po uložení a následnou archivaci či skartaci, a to ve formě analogové i elektronické. Odpovídám za provoz podatelny a spisovny, vyřizuji příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky NFA a emailu e-podatelna@nfa.cz.