O nás

Národní filmový archiv patří v tuzemském prostředí mezi klíčové paměťové instituce. V mezinárodní síti filmových archivů soustavně vystupuje jako partner, který prosazuje otevřenou a solidární politiku, usiluje o posílení všech odborných standardů a profesních vazeb bez ohledu na geografické souvislosti nebo tradiční kontakty. 

Poslání NFA

Poslání NFA

Jsme paměťová instituce. Naším posláním je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. 

Historie NFA

Filmový archiv vznikl v Praze v roce 1943, ale snahy o jeho ustanovení jsou mnohem starší. Po celé dvacáté století byly činnosti filmového archivu ovlivňovány politickou realitou, ale lidé, kteří v něm pracovali, dokázali odborně i lidsky uhájit integritu jeho sbírky. Ve 21. století se archiv postupně modernizoval, aby udržel krok s vývojem technologií v audiovizuální sféře.

Postupně si vydobyl pevné místo i v mezinárodní odborné komunitě, takže je pravidelně zván jak k prezentaci klasických českých filmů na festivalech, tak k účasti na výzkumných a restaurátorských projektech. 

Číst dále Skrýt