Pro školy

Chcete uspořádat projekci vybraného filmu pro školu? Nebo dokonce sérii promítání v rámci výuky? Kontaktujte nás. 

V kině Ponrepo pořádáme filmové projekce pro školy – mateřské, základní i střední. Pro mateřské školy připravujeme tematická pásma animovaných a loutkových pohádek. Pro základní a střední školy máme k dispozici širokou nabídku filmů z naší rozsáhlé sbírky. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodný film či sestavit pásmo krátkých filmů podle probíraného tématu. Nabízíme také filmový program zaměřený na počátky kinematografie. Školní vstupné je 60 kč na žáka, pedagogický doprovod má vstup zdarma. 

V roce 2023/2024 nabízíme také komponovaný program s klimatickým zaměřením pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Program zahrnuje promítání dokumentárních filmů a následnou diskuzi s odborníky na životní prostředí a klima. Hlavním cílem je zapojit studenty do debaty o problémech a souvislostech probíhající změny klimatu a motivovat žáky, aby se důležitým tématem dále zabývali. Účast na projekci s klimatickým zaměřením je zdarma.

Mediální výchova / Film a propaganda

Pásmo představuje různé podoby práce s dokumentárním filmovým obrazem jako nástrojem politické komunikace. Dovoluje prostřednictvím konkrétních kauz porovnávat historické praktiky se současnými a zamýšlet se nad postupy a vyjadřovacími prostředky propagandy a dezinformačních kampaní. Jednotlivé snímky využívají dokumentární estetiky a propagačního apelu v komunikaci politických sdělení a různými způsoby se snaží usměrňovat divákovo přesvědčení. Úvodní snímek Martina Řezníčka nabízí filmovou úvahu nad touto problematikou na příkladu filmů z terezínského ghetta.


 

Arzenál – Film lež

link zde

režie: Martin Řezníček

ČR 2016 / 26 min. / DCP

Proč chtěli nacisté film o Terezíně? Skutečnost, manipulace a politické zadání v rukou filmových tvůrců – Nacisté chtěli světu ukázat, jak skvěle se žije Židům v Terezíně. Najali významného německého režiséra Kurta Gerrona, který byl i s rodinou v Terezíně. Nevíme, co mu přesně slíbili, jisté ale je, že odměnou za skvěle odvedenou – propagandistickou – práci, mu byla cesta na smrt do Osvětimi. Německo tehdy již ale prohrávalo prakticky na všech frontách a film se k divákům nikdy nedostal. Zůstal tak modelový příklad, jak se dá naložit se skutečností, jak se dá zmanipulovat a využít pro politické zadání, v rukou skutečných filmových tvůrců. Včetně úsměvů do kamery často vzápětí na smrt jdoucích vězňů.

 

Stíny dvou válek

režie: Antonín Görlich

ČSR 1948 /  14 min. /  35 mm

Dokumentární film cílící proti delikvenci mládeže a představující činnost nápravných zařízení. 

 

Volíme šťastnou budoucnost 

režie: autor neznámý

ČSR 1948 / 8 min. / 35 mm

Předvolební film z roku 1948 k volbám do Národního shromáždění.

 

Běda tomu, skrze koho pohoršení přichází

režie: Přemysl Freiman

ČSR 1950 / 13 min./ 35 mm

Inscenovaný dokument o tzv. číhošťském zázraku, jenž se stal součástí kampaně proti faráři Josefu Toufarovi a obecněji pronásledování představitelů katolické církve v Československu.

 

Sbalit

Mediální výchova / Film a experiment

Pět krátkých filmů spojuje nejen doba vzniku v průběhu třicátých let minulého století, ale především téma experimentu s médiem filmu a hledání nových vyjadřovacích možností tehdy mladého uměleckého druhu. Šestý titul pak představuje úvahu nad přechodem analogového filmu do digitálního světa.  

  

Bezúčelná procházka 

režie: Alexandr Hackenschmied 

ČSR 1930 / 9 min. / 35 mm

Atmosféra na okraji města cestou do nitra filmového média.

 

Světlo proniká tmou

režie: Otakar Vávra – František Pilát 

ČSR 1931 / 4 min. / 35 mm

Abstraktní kompozice inspirovaná světelně-kinetickou plastikou architekta Zdeňka Pešánka.

 

Burleska

režie: Jan Kučera 

ČSR 1932 / 5 min. / 35 mm

Střihová skladba jako princip vyprávění a vytváření nových významů.

 

Hra bublinek

režie: Irena a Karel Dodalovi 

ČSR 1936 / 2 min. / 35 mm 

Reklama na mýdlo coby abstraktní hra s barvou.

 

Divotvorné oko

režie: Jiří Lehovec 

ČSR 1939 / 10 min. / 35 mm

Obyčejné věci kolem nás viděné zcela netradičně – citlivým okem filmové kamery.

 

-přestávka-

 

Nová věčnost

link zde

režie: Lucie Králová 

ČR 2016 / 26 min. / DCP

Americký historik David Bordwell, rakouský experimentátor Peter Kubelka, či americký režisér Godfrey Reggio a další hvězdy stříbrného plátna ve filmové sci-fi na téma, co bude s digitálním záznamem mého vystoupení za sto let. Pro případ, že se celý okolní svět zdigitalizuje, vám také poradíme, jak si podomácku vyrobit vývojku a ustalovač. Jedna část z osmidílného cyklu obrazově vytříbených autorských dokumentů inspirovaných péčí o české filmové dědictví v době digitalizace.

Sbalit

Projekce filmů s klimatickým zaměřením 

Nabízíme k projekci pásmo Minulost a současnost české krajiny, které zahrnuje současnou studentskou tvorbu i archivní snímky z konce osmdesátých let. Projekce je provázena zkušenými moderátory a jednotlivá témata je možné diskutovat s pozvanými odborníky. V debatě i konkrétním výběru filmů je zohledněn věk žáků.

 

Druhým programem, který je možné v rámci projektu navštívit je projekce filmu This changes everything (Avi Lewis, Naomi Klein, 2015), což je klíčový film o změnách klimatu natáčený téměř čtyři roky v devíti zemích a na pěti kontinentech. Film je epickým pokusem detailně ilustrovat, před jak těžkou výzvou lidstvo v době globálních klimatických změn stojí. Projekce je rovněž spojená s moderovanou diskuzí na téma klimatických změn.

 

Projekt vzniká ve spolupráci Národního filmového archivu, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva životního prostředí ČR a Greenpeace Česká republika.

 

 

Sbalit

Nikola Krutilová

Kino Ponrepo
Ponrepo dětem, projekce pro školy, shipping