Sbírka

Pečujeme o filmové, písemné i zvukové materiály od počátku kinematografie po současnost. 

Český film na jednom místě

Základ sbírky sahá do doby před oficiálním vznikem filmového archivu v roce 1943, kdy si někteří majitelé kin sami uchovávali filmy. Nechtěli je likvidovat, i když o ně diváci už nejevili takový zájem. Postupem času se archivní péče profesionalizovala a sbírka všeho, co souvisí s tuzemskou kinematografií, se dál systematicky rozrůstá. Dnes se staráme o to, aby sbírka dál žila a byla dostupná pro budoucí generace.  

Více o naší práci

Obsah sbírky 

O tohle všechno pečujeme

Jak se o sbírku staráme? 

O sbírku pečujeme každý den. Kontrolujeme stav archiválií, filmové i písemné materiály čistíme, kopírujeme a restaurujeme. Vše je bezpečně uložené v našich depozitářích. 

 

péče o sbírku

A můžeme ji vidět?

O sbírku pečujeme, ale také ji smysluplně zpřístupňujeme. Filmy vracíme zpět do kin i nově nasazujeme online. Podílíme se na výstavách, podporujeme výzkumné projekty, vydáváme publikace.

Zpřístupňování sbírky