Webové stránky 

Další webové stránky Národního filmového archivu. 

E-shop

Knihy, časopis Iluminace, filmy na nosičích DVD a Blu–ray, trička, čepice, reprinty plakátů. To vše pořídíte v eshopu Národního filmového archivu. 

Filmový přehled

Filmový přehled je internetový portál Národního filmového archivu o českém filmu. Kontexty, rozhovory a databáze českých filmů. 

Iluminace

Časopis Iluminace je jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již nahlíží z hledisek teoretických, historických i estetických. Klade důraz na původní výzkum a interdisciplinární přístupy a v posledních letech se ve vyšší míře orientuje na mezinárodní autorskou i čtenářskou obec.

Videoarchiv

Pečujeme i o umění pohyblivého obrazu. Videoarchiv je sbírkový fond Národního filmového archivu pro experimentální film, videoart a příbuzné oblasti.

Digitální knihovna

Digitální knihovna Národního filmového archivu obsahuje tituly se zaměřením na film a kinematografii vydávané na území dnešní České republiky v období 1903 až 2016.

Online knihovní katalog

Knihovna Národního filmového archivu vytváří a zpřístupňuje původní online katalog obsahující dílčí a vzájemně propojené databáze.

Laterna magika

Výzkumný projekt zabývající se fenoménem Laterny magiky probíhal v letech 2016 - 2020. Výzkumný projekt Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění zahrnuje sběr archiválií, rozhovory s pamětníky, práci s filmovým materiálem a jeho záchrana, popis a digitalizace vybraných částí. 

Databáze šifer

Databáze zkratek, pseudonymů a šifer autorů píšících o filmech. 

Zpět v kinech

Do kin vracíme digitalizované a digitálně restaurované filmy.