Jonáš
Svatoš

O mně

Jsem absolventem Centra audiovizuálních studií FAMU, v Národním filmovém archivu pracuji od roku 2016. Nejprve jsem byl vedoucím Digitální laboratoře, kde jsem měl zodpovědnost za digitální část sbírky a digitalizaci. Později jsem se stal ředitelem Sekce audiovizuálních sbírek NFA. Mimo řízení oddělení, která mají na starost audiovizuální část sbírky, je mou specializací dlouhodobé uchování audiovizuálního dědictví v digitální podobě. V minulosti jsem působil v byznysové sféře jako IT specialista.