Michaela
Matějčková

O mně

Aktuálně na rodičovské dovolené. 

V Národním filmovém archivu jsem začala působit v roce 2014 ještě při studiu baltistiky a filmové vědy na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2016 jsem kurátorkou všech plakátových sbírek NFA, které se snažíme přehledně uspořádat a zpřístupnit veřejnosti. Obvykle mě najdete v depozitářích na Hradištku. Obracet se na mě můžete se všemi dotazy týkajícími se plakátů či dalších propagačních a reklamních materiálů k filmům.