Jiří
Horníček

O mně

Mojí specializací v Národním filmovém archivu, kde pracuji od roku 1999, je amatérský a rodinný film, kterému se naše instituce začala systematičtěji věnovat po roce 2000. Na postupném rozšiřování této části archivní filmové sbírky se podílím jednáním se soukromými osobami a státními institucemi, kdy zajišťuji nové akvizice, katalogizuji získaný materiál a provádím kurátorská rozhodnutí ohledně jeho uchování do budoucna. Texty zaměřené nejen na oblast neprofesionální kinematografie publikuji v odborném tisku tuzemském i zahraničním a aktivně se účastním mezinárodních vědeckých konferencí. Od roku 2006 zastupuji NFA v evropské archivní asociaci Inedits: Amateur Films/Memory of Europe.