Tomáš
Lachman

O mně

Vystudoval jsem historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na české moderní dějiny. V Národním filmovém archivu jsem začal pracovat v září 2000 v Oddělení písemných archiválií jako archivář, kde jsem zajišťoval správu fondů filmových institucí a osobních fondů. V NFA jsem rovněž vedl práci na evropských projektech European Film Gateway a European Film Gateway 1914. V letech 2010–2023 jsem byl vedoucím Oddělení písemných archiválií. Nyní se věnuji metodice popisu archivních fondů, historickému výzkumu a zastupování NFA v odborných společnostech (Česká archivní společnost, Český komitét Modrý štít).