Poradní orgány

Vědecká, ediční, knihovní či technologická rada pomáhají vést instituci správným směrem. 

o radách 

K čemu jsou poradní orgány?

Poradní orgány, složené z interních a externích členů a členek, se řídí svými vlastními statuty. Na setkáních s vedením archivu probírají aktuální témata i dlouhodobé koncepční otázky. Rady zkušených odborníků a odbornic pomáhají rozvíjet instituci s ohledem na její odborný potenciál i roli, jakou hraje ve společenských souvislostech.  

složení rad

Kdo nám radí?

Rada NFA

Poradním orgánem generálního ředitele je od roku 2018 Rada NFA. Schází se dvakrát ročně a řeší aktuální témata související s obecným rozvojem a směřováním instituce. Generální ředitel Radě naslouchá a jejich rady a zkušenosti zohledňuje při řízení instituce. 

Interní členové a členky Rady NFA:

Michal Bregant

Generální ředitel Národního filmového archivu

Anna Mohaplová

Sekce ekonomických a správních agend
Ředitelka Sekce ekonomických a správních agend

Jonáš Svatoš

Sekce audiovizuálních sbírek
Ředitel Sekce audiovizuálních sbírek

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Sbalit

Vědecká rada

Vědecká rada NFA byla zřízena v roce 2018 jako poradní orgán pro základní a aplikovaný výzkum. Rada se podílí na tvorbě koncepce, rozvoji a koordinaci výzkumu, vzniku koncepčních dokumentů a vyjadřuje se k výzkumným projektům NFA.

Externí členové a členky Vědecké rady:

Jan Klípa
Kateřina Svatoňová
Adéla Gjuričová
Tomáš Pavlíček

Interní členové a členky Vědecké rady:

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Petr Hasan

Oddělení písemných archiválií
Archivář

Pavla Janásková

Knihovna Národního filmového archivu
Vedoucí Knihovny NFA

Ivan Klimeš

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Matěj Strnad

Oddělení kurátorů
Vedoucí Oddělení kurátorů

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Sbalit

Knihovní rada

Knihovní rada NFA je stálým poradním a iniciativním orgánem vedoucí Knihovny Národního filmového archivu od roku 2013. Složení knihovní rady a její poslání vychází ze Směrnice o Knihovní radě Národního filmového archivu.

Knihovní rada projednává zejména:

  • koncepční materiály knihovny
  • návrhy ročních plánů činnosti knihovny
  • rozpočet knihovny
  • zprávy o činnosti a hospodaření knihovny

Složení Knihovní rady NFA:

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Ivan Klimeš

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Matěj Strnad

Oddělení kurátorů
Vedoucí Oddělení kurátorů

Jonáš Svatoš

Sekce audiovizuálních sbírek
Ředitel Sekce audiovizuálních sbírek

Pavla Janásková

Knihovna Národního filmového archivu
Vedoucí Knihovny NFA

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Sbalit

Ediční rada

Ediční rada NFA byla zřízena v roce 2014 jako poradní orgán pro publikační činnost instituce. Přijímá ediční návrhy autorů a posuzuje je dvakrát ročně na setkáních Rady. Diskutuje nad souvisejícími tématy, jako je prezentace a distribuce publikací, edičním plánem publikací a Filmového přehledu a rozvojem odborného časopisu Iluminace.

Externí členové a členky Ediční rady:

Jan Heller
Pavel Skopal

Interní členové a členky Ediční rady 

Jiří Anger

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Ivan Klimeš

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Matěj Strnad

Oddělení kurátorů
Vedoucí Oddělení kurátorů

Juraj Machálek

Obchodní oddělení
Vedoucí Obchodního oddělení

Jan Křipač

Filmový přehled
Vedoucí Oddělení Filmový přehled

Jan Kolář

Oddělení podpory výzkumu
Redaktor

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Sbalit

Technologická rada

Technologická rada je poradním a iniciativním orgánem generálního ředitele. Koncepčně vytyčuje dlouhodobé cíle v oblasti IT a digitálního rozvoje NFA a plánuje a koordinuje technologický rozvoj NFA.

Externí členové a členky Technologické rady:

Bohuš Získal

Interní členové a členky Technologické rady:

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Jonáš Svatoš

Sekce audiovizuálních sbírek
Ředitel Sekce audiovizuálních sbírek

Adéla Kudla

Oddělení digitální laboratoř
Vedoucí Digitální laboratoře

Michal Klodner

Oddělení digitálního kurátorství
Digitální kurátor

Anna Mohaplová

Sekce ekonomických a správních agend
Ředitelka Sekce ekonomických a správních agend

Barbora Bokšteflová

Sekretariát
Metodička ekonomicko-správních agend

Sbalit

„Pracujeme na tom, aby naše publikace měly nejen kvalitní obsah, ale i dobře vypadaly. A vyplácí se to: monografie Ludvík Šváb: Uklidit až po mé smrti získala prestižní ocenění European Design Award za knižní layout, publikace o Laterně magice Cenu Czech Grand Design.“

Linda Šplíchalová

Vedoucí Oddělení podpory výzkumu