Jiří
Anger

O mně

V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2016. Začínal jsem jako kurátor odborných DVD a Blu-ray edic, nyní působím jako výzkumný pracovník a redaktor recenzovaného časopisu Iluminace. Ve své badatelské práci na poli univerzitním i archivním se věnuji zejména současné filmové a mediální teorii, ranému filmu, found footage a tzv. videografické kritice, nově se rozvíjejícímu přístupu v oblasti digital humanities, který umožňuje zkoumání filmu audiovizuálními prostředky. Publikoval jsem již řadu studií v prestižních oborových časopisech (NECSUS, Film-Philosophy, Quarterly Review of Film and Video aj.) a jsem autorem monografie Afekt, výraz, performance: Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla (Praha: FF UK, 2018). Momentálně připravuji s kolegy v NFA kolektivní monografii o digitalizaci filmů Jana Kříženeckého a knižní vydání své disertační práce „Aesthetics of the Crack-Up“ u nakladatelství Bloomsbury Academic.