Renata
Tahovská

O mně

Jsem absolventkou Střední knihovnické školy v Praze. V Knihovně Národního filmového archivu pracuji od roku 1994 jako akvizitérka. Náplní mojí práce je nákup českých i zahraničních publikací z oblasti kinematografie a příbuzných oborů, dále získávání katalogů a tiskovin z filmových festivalů, přehlídek a výstav, výměna publikací NFA s jinými kulturními institucemi včetně sledování edičních plánů nakladatelů. Zároveň je mým úkolem vstupní zpracování uvedených dokumentů a základní evidence knihovního fondu.