Tereza
Sklenářová

O mně

Jsem filmová historička, vystudovala jsem právo a následně filmovou vědu. V minulosti jsem pracovala na Ministerstvu zdravotnictví a v archivu České televize, kde jsem se specializovala na zpracování písemných archiválií. V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2019 jako filmografka a katalogizátorka fondu dokumentárního filmu. Od července 2021 koordinuji agendu rešerší, badatelských dotazů a konzultací týkajících se filmových sbírek. Předmětem mého profesionálního i osobního zájmu je obecně československá předválečná kinematografie a způsob, jakým ilustruje kulturní vývoj, dějiny umění a průmyslu a život za I. republiky. Speciálně se pak zajímám o popularizaci zapomenutých osobností české kinematografie.