Michal
Bregant

O mně

V Národním filmovém archivu působím jako generální ředitel od roku 2012. Začínal jsem tu ale už v roce 1987, kdy jsem zastával různorodé práce, které jsou archivu svěřeny dodnes. Mezitím jsem se věnoval badatelské a pedagogické práci, zejména na FAMU, kde jsem byl v letech 2002 až 2008 děkanem a následně vedoucím katedry FAMU International. Můj odborný zájem se soustředil hlavně na dějiny kinematografie v různých kulturních a společenských souvislostech, i dnes se občas vracím k celoživotnímu zájmu o český a evropský modernismus a avantgardu.

Od roku 2014 jsem členem výkonného výboru Evropské asociace filmových archivů ACE a od roku 2022 mám tu čest být jejím prezidentem. V letech 2017 - 2021 jsem byl také členem výkonného výboru Mezinárodní federace filmových archivů FIAF. 

Díky skvělému týmu mohu z pozice generálního ředitele usilovat o uchování a rozmnožení hodnot nejen sbírky, o niž se staráme, ale i odborných kompetencí, které se ve filmovém archivnictví neustále vyvíjejí.

V archivu všichni vědí, že dveře ředitelny jsou otevřené všem. Platí to i pro lidi mimo archiv, protože s veřejností komunikujeme každodenně a rádi. Mé kontakty jsou snadno dostupné všem.