Dary a osobní fondy

Sbírku rozšiřujeme i o rodinné filmy, osobní fondy a další cenné dary.

akvizice

Co nám můžete darovat?

Sbírku aktivně rozšiřujeme i tím, že zpracováváme osobní fondy postav české kinematografie a další dary. Máte filmové materiály po tvůrčích příbuzných? Sami se věnujete amatérskému filmu nebo si nejste jisti, co na půdě za filmy vlastně máte? Na vše se rádi podíváme. 

Mám rodinné a amatérské filmy a chci vám je darovat.

I rodinné filmy jsou cenným svědectvím a součástí filmové kultury. Zachycují historické milníky i každodenní realitu. Pokud se rozhodnete nám své filmové materiály darovat, zdigitalizujeme je pro vás, abyste se na ně mohli snáz dívat a sdílet je se svými blízkými.

Každoročně v říjnu pořádáme u příležitosti dne rodinných filmů sběrovou akci v kině Ponrepo. Filmy můžete přinést přímo tam.

Nebo kdykoliv během roku! Stačí se nám ozvat.

Jiří Horníček

Oddělení kurátorů
Kurátor amatérského a rodinného filmu

Sbalit

Mám filmové kotouče. Co s nimi?

Zajímá nás jakýkoliv filmový materiál — velký, malý, úzký, široký — pokud obsahuje zajímavý a ojedinělý obsah. Najdete-li filmové materiály s takovým potenciálem, ozvěte se nám, rádi se na ně podíváme a poradíme, co s nimi dál. 

Třeba se právě váš materiál stane součástí sbírky rodinných filmů. 

Ozvěte se nám. Vše s vámi probereme a poradíme, co dál.

Sbalit

Písemné dokumenty z oblasti kinematografie prosíme taky k nám!

Máte originální skicy, plakát, storyboard? Nebo jiný dokument, který by mohl sloužit jako zdroj poznání při zkoumání české kinematografie? Vše u nás rádi zpracujeme, uložíme a badatelsky zpřístupníme. 

Napište nám. Provedeme vás všemi náležitostmi a zodpovíme vaše případné dotazy.

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií

Sbalit

Knihy a časopisy, které nám vyrazí dech? Do knihovny s nimi. 

Naše knihovna je rozsáhlá a mnoho již obsahuje. Může se ale stát, že nám něčím vyrazíte dech a do knihovny svazek okamžitě zařadíme. 

Pokud máte podezření na takový unikát, prosím napište nám.

Pavla Janásková

Knihovna Národního filmového archivu
Vedoucí Knihovny NFA

Sbalit

Chci vám darovat celý osobní fond

Děkujeme! 
Stejně jako desítky osobních fondů významných osobností české kinematografie ji pečlivě zpracujeme, vytvoříme z ní archivní soubor a opatříme archivní pomůckou. Přispějete tak k poznání a zkoumání české kinematografie. 

 

Napište nám. Provedeme vás všemi náležitostmi a zodpovíme vaše případné dotazy.

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií

Sbalit

O naší práci

O sbírku pečujeme zodpovědně

Vaše dary u nás budou v bezpečí. Sbírku uloženou v depozitářích pravidelně kontrolujeme. Materiály restaurujeme a pro lepší přístupnost digitalizujeme. 

Péče o sbírku