Publikační činnost

Jsme jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací zaměřených na film a kinematografii. Vydáváme nejen knihy, ale také recenzovaný časopis Iluminace. Na portálu filmovyprehled.cz najdete ověřené informace k historii i současnosti české audiovize.

O nás

Popularizační tituly vydávají v ČR různí vydavatelé, odborné publikace však vydává především NFA: publikuje práce vlastních zaměstnanců a zaměstnankyň, ale též odborníků a odbornic, kteří působí například na univerzitách. 

Návrhy rukopisů přijímá a posuzuje ediční rada, rukopisy poté procházejí externím oponentním řízením. Při přípravě všech publikací dbáme na kvalitní grafické zpracování, které úzce souvisí s vizuální identitou, kterou vytvořilo studio Laboratoř. Díky tomu získaly publikace NFA významná ocenění - např. v roce 2018 získala publikace Ludvík Šváb: Uklidit až po mé smrti prestižní ocenění European Design Award za knižní layout, publikace o Laterně magice získala Cenu Czech Grand Design. V posledních letech jsou publikace vydávány s grantovou podporou Státního fondu kinematografie.
 

Ediční plán

Co budeme vydávat?

Vydané publikace i DVD/BD můžete zakoupit v našem e-shopu.

 

Mapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostředí (již vyšlo)

Kolektivní monografie editorů Sylvy Polákové a Martina Mazance mapuje dějiny českého pohyblivého obrazu v kontextu uměleckého provozu od přelomu 60. a 70. let  20. století po současnost. Autoři a autorky původních studií (M. Blažíček, M. Mazanec, S. Poláková, M. Meixnerová, T. Pospiszyl, K. Svatoňová, M. Mansfieldová, E. Krátká, M. Forejt, L. Střeláková a M. Strnad) nahlížejí za rozšířenou představu o tzv. českém videoartu jako heterogenní a nedoceněné umělecké disciplíně a sledují vzájemné vztahy mezi skupinami, jednotlivými tvůrci a událostmi, které se podíleli na rozšíření a legitimizaci pohyblivého obrazu jako výtvarného výrazového prostředku.

Kniha má dva druhy obálek a je k dostání na eshopu.

Sbalit

Proplétání světů: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války (již vyšlo)

Vůbec první odborná publikace věnovaná Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary před rokem 1989 editorky Jindřišky Bláhové nabízí nový pohled na dějiny festivalu od jeho samotného počátku (1946) do prvního porevolučního ročníku (1990). Kniha rozkročená napříč disciplínami ukazuje československý festival jako komplexní kulturní, ekonomickou a politickou instituci na pozadí zájmů československého filmového monopolu, studené války, komunistického internacionalismu, státního socialismu i měnící se geopolitiky a krajiny světové kinematografie. Kniha vychází z rozsáhlého výzkumu v českých, amerických, francouzských a ruských archivech, který doplňují analýza tisku, audiovizuálních materiálů a orální rozhovory se zaměstnanci Čs. státního filmu.

Kniha již vyšla a je k dostání na eshopu.

Sbalit

Digitální Kříženecký: Nový život prvních českých filmů (právě vyšlo)

Kolektivní monografie Jiřího Angera vychází z dlouholetého výzkumu, prezentace a kurátorství “prvních českých filmů” Jana Kříženeckého z let 1898 až 1911. Digitalizace z původních nitrátních kopií a negativů průkopnické snímky nejen zpřístupnila, ale zároveň otevřela mnohé otázky po jejich minulosti i budoucnosti. Kniha se zabývá mimo jiné proměnlivou materiální podobou filmů, jejich oběhem napříč epochami a kontexty či možnostmi, jak nově vzniklé digitální artefakty vystavovat či využít pro praktický výzkum.

Kniha již vyšla a je k dostání na eshopu.

Sbalit

Psát pro film. Scenárista Josef Neuberg 1920–1950 (právě připravujeme)

Kniha Jana Trnky je výzkumnou sondou ke kořenům české filmové scenáristiky a dramaturgie dvacátých až padesátých let, které pojímá jako systém víry, institucí a autorů, potažmo jejich děl, praktik a představ týkajících se toho, co je to dobrý scénář a jaký je správný způsob jeho psaní. Zvláštní pozornost je přitom věnována zapomenuté osobnosti českého filmu, Josefu Neubergovi, jednomu z prvních profesionálních scenáristů, který svou nesmírně plodnou a úspěšnou celoživotní scenáristickou dráhu započal ještě v němé éře kinematografie a ukončil teprve v době nástupu tvůrců československé nové vlny.

Kniha vyjde v roce 2024.

Sbalit

V tratolišti. Detektivka, produkční cykly, československá kinematografie (1945–1965)

Monografie Martina Mišúra stopuje výskyt hraných celovečerních detektivek v československé kinematografii prvních dvaceti let po jejím zestátnění. Klade si otázku, jaké předpoklady umožnily nebo znemožnily desítky látek, které v barrandovských podmínkách mezi lety 1945 až 1965 usilovaly o realizaci. Zapeklitou výzkumnou hádanku autor řešil v archivech relevantních institucí, s přispěním podnětů historických produkčních studií a žánrové teorie. Publikace nabídne odpověď, zohledňující tři úrovně předpokladů: kulturněpolitické, tvůrčí, ekonomické. Spíše než nadřazovat jednu úroveň nad druhou, text vybídne k tomu vnímat, že se dohromady potřebovaly i vzájemně držely v šachu.

Kniha vyjde v roce 2025.

Sbalit

Jednou nebudeme malí. Český hraný film pro děti 1945–1993

Kniha o historii českého hraného filmu pro děti se vrací zpět do doby, kdy tento žánr procházel zásadním rozvojem a kdy fungoval jako „výkladní skříň“ československé kinematografie. V pozadí jeho uměleckých, diváckých i mezinárodních úspěchů stály rozmanité úkoly a nároky, jež byly na filmy pro děti kladeny ze strany filmového průmyslu i různých mimofilmových aktérů. Publikace odhalí zákulisí vývoje žánru, který v polistopadové kinematografii takřka zanikl. Čtenáře podrobně seznámí s dosud neznámými fakty a souvislostmi, ale i se známými trendy a osobnostmi, které představí z nové perspektivy.

Kniha vyjde v roce 2025

Sbalit

pro autory

Jak podat ediční návrh?

Publikujeme práce autorů NFA i z vnějšku. Návrhy rukopisů posuzuje ediční rada. S nápady na publikování nás kontaktujte prostřednictvím formuláře edičního návrhu. Termíny pro podání návrhů rukopisů jsou každoročně 28. 2. a 31. 8. Návrhy posílejte e-mailem (viz formulář). Žadatelé budou informováni o rozhodnutí ediční rady do 30 dnů po uzávěrce. Pokyny pro autory rukopisů vycházejí z citační normy časopisu Iluminace.

Formulář edičního návrhu

Kontakty

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Jan Kolář

Oddělení podpory výzkumu
Redaktor

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Jiří Anger

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Soňa Weigertová

Oddělení podpory výzkumu
Dokumentátorka

Jan Křipač

Filmový přehled
Vedoucí Oddělení Filmový přehled