Publikační činnost

NFA je jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává nejen knihy o filmu, ale také recenzovaný časopis Iluminace a DVD a Blu-ray disky.

 

Pokyny pro autory rukopisů

Publikujeme práce autorů NFA i z vnějšku.

Návrhy rukopisů přijímá a posuzuje ediční rada, jednající ve složení:

Lucie Česálková, Jiří Anger, Ivan Klimeš, Pavel Skopal (FF MU), Jan Heller (NAMU), Matěj Strnad, Julie Wittlichová, Tomáš Žůrek, Linda Šplíchalová, Katarina Gatialová, Veronika Bokšteflová, Anna Militz, Tereza Vidímová

S návrhy na publikování rukopisu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře edičního návrhu

Termíny pro podání návrhů rukopisů: vždy 28. 2. + 31. 8. Návrhy posílejte e-mailem. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí ediční rady do 30 dnů po uzávěrce.

Kontakty:
Julie Wittlichová, redaktorka knih julie.wittlichova@nfa.cz
Linda Šplíchalová, ediční rada linda.splichalova@nfa.cz

Citační norma  
Dokument v pdf: Citační norma edice NFA.

Vydané publikace zakoupíte v našem E-shopu.