Publikační činnost

NFA je jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává nejen knihy o filmu, ale také recenzovaný časopis Iluminace a DVD a Blu-ray disky.

Publikujeme práce autorů NFA i z vnějšku.

Návrhy rukopisů přijímá a posuzuje ediční rada, jednající ve složení:

Lucie Česálková, Jiří Anger, Ivan Klimeš, Pavel Skopal (FF MU), Jan Heller (NAMU), Matěj Strnad, Helena Černohorská, Tomáš Žůrek, Linda Šplíchalová, Katarina Gatialová, Veronika Bokšteflová, Anna Militz, Jan Křipač

S návrhy na publikování rukopisu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře edičního návrhu

Termíny pro podání návrhů rukopisů: vždy 28. 2. + 31. 8. Návrhy posílejte e-mailem. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí ediční rady do 30 dnů po uzávěrce.

Pokyny pro autory rukopisů (vychází z citační normy časopisu Iluminace): CZ, EN

Kontakty:
Helena Černohorská, redaktorka knih helena.cernohorska@nfa.cz
Linda Šplíchalová, ediční rada linda.splichalova@nfa.cz

Vydané publikace zakoupíte v našem E-shopu.