Publikační činnost

NFA je jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává nejen knihy o filmu, ale také recenzovaný časopis Iluminace a DVD a Blu-ray disky.

Pokyny pro autory rukopisů

Publikujeme práce autorů NFA i z vnějšku.

Návrhy rukopisů přijímá a posuzuje ediční rada, jednající ve složení:

Lucie Česálková, Jiří Anger, Ivan Klimeš, Pavel Skopal (FF MU), Jan Heller (NAMU), Matěj Strnad, Helena Černohorská, Tomáš Žůrek, Linda Šplíchalová, Katarina Gatialová, Veronika Bokšteflová, Anna Militz, Tereza Vidímová, Jan Křipač

S návrhy na publikování rukopisu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře edičního návrhu

Termíny pro podání návrhů rukopisů: vždy 28. 2. + 31. 8. Návrhy posílejte e-mailem. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí ediční rady do 30 dnů po uzávěrce.

Kontakty:
Helena Černohorská, redaktorka knih helena.cernohorska@nfa.cz
Linda Šplíchalová, ediční rada linda.splichalova@nfa.cz

Citační norma  
Dokument v pdf: Citační norma edice NFA.

Vydané publikace zakoupíte v našem E-shopu.