Dějiny českého filmového archivnictví

Poskytovatel Státní fond kinematografie
Stav Dokončený
Termín dokončení Prosinec 2018

Cílem projektu bylo skrze analýzu proměňující se politiky a koncepce filmového archivu a archivářské praxe objasnit kulturně specifický proces vzniku, legitimizace a následného vývoje této instituce a v jejím rámci existujících profesí. Záměrem bádání bylo rovněž popsat a porozumět roli, významu a postavení, které filmový archiv v jednotlivých obdobích své existence na domácím a mezinárodním poli kulturních institucí a filmových archivů zastával.

Řešitelé

O výzkum se stará

Jan Trnka

Oddělení kurátorů
Kurátor filmových scénářů