V loňském roce jsme oslavili 80!

Filmový archiv byl založen v roce 1943. Všechny jeho vývojové etapy byly poznamenány, ať v dobrém či zlém, dobovými společenskými vlivy.

Dnešní politika archivu směřuje k maximální otevřenosti, snaží se o zpřístupňování sbírky a informací o ní. Sbírka je mimořádně různorodá a rozsáhlá, což archiv zavazuje nejen k jejímu zachování, ale také rozšiřování, aby byla věrohodným obrazem vývoje domácí kinematografie a audiovize. Proto se archiv aktivně podílí na vývoji v oblasti technologie, institucí i legislativy. Smyslem je, aby i budoucí generace měly přístup k této části kulturního dědictví pokud možno v jeho autentické podobě. 

Ukázka našich 8 sbírkových předmětů

Originál scénáře k animovanému filmu Svatba v Korálovém moři

Vzácný a vizuálně atraktivní scénář k barevnému animovanému filmu Svatba v Korálovém moři z roku 1944. Film samotný můžete zhlédnout na portálu Česká filmová klasika, více se o něm dočíst na Filmovém přehledu a scénář si po registraci prohlédnout v online rozhraní naší knihovny.

DCP filmu Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie

Více než pětihodinový esejistický epos Karla Vachka je nejdelším filmem v digitální části naší sbírky. Pečujeme o něj spolu se stovkami dalších současných titulů na základě takzvané nabídkové povinnosti. Více se o Komunismu i o jeho autorovi dočtete na Filmovém přehledu.

35mm acetátní kopie filmu Poselství

Poselství (Sandesaya) je významným filmem Lestera Jamese Perieho - jednoho ze zakladatelů srílanské kinematografie. Film se však v zemi původu nedochoval a náš materiál je možná unikátní. Poselství jsme proto digitalizovali a našim srílanským partnerům ze sítě FIAF alespoň symbolicky navrátili. 

Otázkám restituce a repatriace, tedy navracení filmů do zemí původu, se mimo jiné věnujeme v našem programovém cyklu Každý film je malé vítězství.

Více

Velkoplošné plakáty k zahraničním filmům z 20. let

Nejstarší plakáty v našich sbírkách jsou velkoplošné litografie k němým filmům. Tyto unikátní velkoformátové plakáty se obvykle skládají z více částí a dosahují i rozměrů blížících se třem metrům. Jejich autory byli často renomovaní návrháři a nejplodnějším prvorepublikovým grafikem byl Václav Čutta. Více se o plakátech dozvíte na našem webu.

Osobní fond Martina Friče

Národní filmový archiv pečuje nejen o filmové materiály, ale také o písemné archiválie, které s výrobou filmů přímo či nepřímo souvisejí. Do této kategorie spadá například několik desítek pozůstalostí nejrůznějších filmových osobností. Jedním z prvních fondů, které získal tehdejší Československý filmový ústav již na podzim roku 1970, je pozůstalost Martina Friče

Pozůstalosti filmových osobností zpravidla obsahují neobyčejně pestré a zajímavé materiály. V té Fričově se dají nalézt mimo jiné různé kresby, karikatury či výtvarné návrhy. Pozornost si zaslouží rovněž Fričova korespondence. Kolekce dopisů, které si Frič vyměnil s Jaroslav Žákem (autorem literárních předloh k filmům Škola základ života a Cesta do hlubin šedákovy duše) vyšla také v knižní podobě. Sbírka pozůstalostí filmových osobností není rozhodně uzavřená, ale snažíme se jí dál aktivně rozšiřovat.

Více

Rozhovor s Elmarem Klosem

Elmar Klos patří k největším filmovým osobnostem české kinematografie 20. století. Snímky, na kterých se podílel jako režisér, scenárista, nebo pedagog FAMU, pochopitelně tvoří významnou součást naší filmové sbírky. Když se v 90. letech začínalo s natáčením orálně historických rozhovorů, patřil k prvním osloveným narátorům. Do budoucí Sbírky zvukových záznamů později NFA získal také několik rozhovorů, které Klos vedl v 80. letech jako tazatel. 

V letech 2012 a 2016 se naše sbírky rozrostly také o pozůstalost (korespondence, smlouvy, poznámky, ceny atd.), rodinné filmy a záběry související s Klosovým působením u firmy Baťa. Všechny tyto sbírkové předměty daroval Klosův syn, režisér Elmar Kloss, který pomáhal také s identifikací fotografií a filmů a poskytl NFA také rozhovor. 

Více

Fotografie z natáčení filmu Kníže Václav

Film Kníže Václav měl být velkofilmem své doby, který si u českých filmařů objednala německá okupační moc. K jeho natáčení však nedošlo a vzniklo jen několik filmových záběrů a fotografií zkušební povahy. I nedokončené filmy jsou však součástí českého filmového dědictví a sbírky Národního filmového archivu – abychom je mohli studovat a zkoumat, jak třeba ukazuje text o tomto na Filmovém přehledu.

Filmy Jana Kříženeckého

Filmy Jana Kříženeckého patří mezi ty nejstarší a historicky nejvýznamnější materiály v naší sbírce. Kolekci filmů českého filmového průkopníka úspěšně uvádíme coby komentované pásmo v kinech, vydali jsme je na Blu-Ray a v neposlední řadě zveřejnili online spolu s širokým doprovodným materiálem.