Historie českého filmu pro děti 1945–1992

Poskytovatel Státní fond kinematografie
Stav Dokončený
Termín dokončení Duben 2023

Cílem výzkumného projektu financovaného SFKMG bylo zpracování historie českého filmu pro děti od roku 1945, kdy byly položeny základy pro soustavnější rozvoj žánru, do roku 1992, kdy končí státní filmový monopol.

Projekt spočíval v komplexním zmapování žánru filmu pro děti, kterému se kromě několika dílčích studií nebo popularizačních publikací dosud nedostalo seriózní reflexe s využitím rozmanitých typů pramenů; a to i přesto, že byl ve své době stěžejním prvkem české filmové tvorby a dlouhodobě patřil k nejúspěšnějším položkám reprezentujícím českou kinematografii v zahraničí. V českém prostředí jde zároveň o první novodobý žánrový výzkum v plánovaném pojetí a rozsahu.

Finálním výstupem projektu je rukopis odborné publikace věnované historii českého filmu pro děti, který bude rozšířen o další kapitoly a vydán NFA v roce 2025.

Řešitelé

O výzkum se stará