Povinně zveřejňované informace 

Základní dokumenty 

Přístupnost budov Národního filmového archivu

Národní filmový archiv sídlí v několika budovách

Vstup do budov:
Národní filmový archiv sídlí v Praze na adrese Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle. Vstup do budovy je bezbariérový, ke vstupu do kanceláří lze použít výtah o rozměru 100 cm x 100 cm.
Kino Ponrepo se nachází na adrese Bartolomějská 291/11, do kina je možný přístup skrze kavárnu Ponrepo (přes cca deset schodů) nebo bezbariérově zadním vchodem - dvoukřídlými dveřmi, které se otevírají do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. 
Knihovna ani badatelna, které rovněž sídlí v ulici Bartolomějská, bohužel nemají bezbariérový přístup.
Depozitáře má Národní filmový archiv v Třebsíně a v Hradištku u Prahy. V Třebsíně se vstupuje do budovy přes 2 schody, Hradištko splňuje podmínky bezbariérového vstupu do budovy.
Kanceláře Kreativní Evropy, jejichž součástí je i kancelář Media Desk, jsou situovány na Národní 28 ve 4. patře. Vstup do budovy je skrze dřevěné dveře, které jsou dostatečně široké a otevírají se do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Čtvrté patro a přízemí spojuje výtah.

Interiér:
Sídlo Národního filmového archivu na adrese Závišova 502/5 má v interiéru dostatečný manipulační prostor pro invalidní vozík.
Kino Ponrepo má i v interiéru dostatečný manipulační prostor, jde pouze o přízemní prostory, které splňují veškeré požadavky na bezbariérovost.
Depozitář na Hradištku u Prahy má dostatečný manipulační prostor i v interiéru, na rozdíl od depozitáře v Třebsíně u Prahy.
Kanceláře Kreativní Evropy mají též v interiéru dostatečný manipulační prostor. 

Výtah:
Sídlo Národního filmového archivu na adrese Závišova 502/5 disponuje výtahem rozměrech 100 x 100 cm.
Do knihovny ani badatelny v Bartolomějské ulici se není možné dostat výtahem.
Kino Ponrepo také nemá výtah, je umístěno v přízemí.
Depozitář na Hradištku u Prahy je vybaven výtahem s automatickým otevíráním dveří, součástí výtahu je i sedátko a madlo. Ve výtahu i před výtahem je dostatečný manipulační prostor. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 117 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 121 cm.  V depozitáři v Třebsíně u Prahy výtah není.
V kanceláři Kreativní Evropy je přízemí a čtvrté patro propojeno výtahem, ve výtahu je madlo. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 117 cm, maximální výška ovladačů uvnitř  je 121 cm. 

Hygienické zázemí: 
V sídle Národního filmového archivu na adrese Závišova 502/5 se v každém patře nacházejí označené  toalety. Vedou k nim jednokřídlé dveře, které se otevírají směrem dovnitř  (šířka 80 cm; kabina šířka 205 cm, hloubka 172 cm), prostory mají dostatečné rozměry pro případný vjezd vozíku. Toaletní mísy nejsou vybaveny madlem, kabinku lze zamykat.
Kino Ponrepo má přístupné toalety, které jsou zvenku označené. Nacházejí se v přízemí. Jejich dveře (šířka 80 cm; kabina šířka 205 cm, hloubka 172 cm) se  otevírají směrem dovnitř. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 135 cm). Toaletní mísa je vybavena madlem. Toaleta je  uzamykatelná.
U depozitáře na Hradišťku jsou jednokřídlé dveře na WC, které jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 135 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným madlem. Prostory toalet na Třebsíně nesplňují normy přístupnosti.
Toalety kanceláře Kreativní Evropy mají též v interiéru dostatečný manipulační prostor. Jsou přístupné, nacházejí se ve 4. patře. Jednokřídlé dveře na WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 135 cm). Toaletní mísa není vybavena madlem. Toaleta je  uzamykatelná.  

Parkování:
Parkování před budovou je možné pouze u sídla Národního filmového archivu v ulici Závišova 502/5 a na Hradištku. Před kinem Ponrepo ani před kancelářemi Kreativní Evropy se žádná parkovací místa nenacházejí.

Sbalit

Národní filmový archiv - Easy-to-read

Národní filmový archiv je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví. Archivuje a shromažďuje česká audiovizuální díla, odborně je zkoumá a zajišťuje jim propagaci doma i v zahraničí. Stará se i o písemnosti, které se k těmto dílům vztahují, a vydává publikace. Spolupracuje s různými filmovými festivaly, televizními stanicemi, filmovými školami a jinými kulturními institucemi. Národní filmový archiv také provozuje své vlastní kino Ponrepo a knihovnu. 

Národní filmový archiv vznikl v roce 1943, sídlí v Praze, depozitáře má v Třebsíně a Hradištku u Prahy.

Národní filmový archiv také zastřešuje aktivity Kanceláře Kreativní Evropa, jejíž součástí je i kancelář Media Desk.

Více o metodice Easy-to-Read.

Sbalit