Výzkum


Výzkum je nekončící proces - to platí i o výzkumu české kinematografie. Dějiny filmu a jeho různé souvislosti vytvářejí živé prostředí, do kterého zasahujeme svými publikacemi.

o výzkumu

Zkoumáme český film

Lépe pochopit, kontextualizovat a zpřístupňovat naše sbírky nám umožňuje na ně navázaný výzkum. Při zpracovávání sbírek tak rozšiřujeme poznání v oblasti dějin české kinematografie, informačních věd, (filmového) archivnictví, digitálních humanitních věd apod. Iniciujeme a podílíme se na interdisciplinárních i mezinárodních výzkumných projektech.

Poradní orgány

Vědecká rada

V roce 2018 byla zřízena Vědecká rada NFA jako poradní orgán pro základní a aplikovaný výzkum. Rada se podílí na tvorbě koncepce, rozvoji a koordinaci výzkumu, vzniku koncepčních dokumentů a vyjadřuje se k výzkumným projektům. 

Probíhající výzkumné projekty

Kontakt

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Petra Nejezchlebová

Oddělení podpory výzkumu
Grantová manažerka