Nabídková a oznamovací  povinnost 

Shromažďujeme a mapujeme současnou domácí filmovou produkci a distribuci.  

O povinnosti

Národní filmový archiv pečuje nejen o archivní filmy. Na základě Zákona č. 496/2012 Sb., § 6 Nabídková povinnost a § 7 Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl (znění zákona zde) je naší úlohou také mapovat a shromažďovat současnou domácí filmovou produkci a distribuci a dále tak rozšiřovat sbírku českého filmového dědictví. Jednáme se všemi výrobci českých kinematografických děl o přijetí výsledků jejich práce do archivu a uložení pro příští generace.

Oznamte nám 

Formulář nabídkové povinnosti 

Výrobci a distributoři mají povinnost pomocí tohoto formuláře zaregistrovat svůj film do šedesáti dnů od české premiéry. 

Formulář nabídkové povinnosti

pro výrobce 

Koho se týká nabídková a oznamovací povinnost? 

Na základě Zákona č. 496/2012 Sb., § 6 Nabídková povinnost a § 7 Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl (znění zákona zde) je naší úlohou také mapovat a shromažďovat současnou domácí filmovou produkci a distribuci a dále tak rozšiřovat sbírku českého filmového dědictví. Výrobci a distributoři mají povinnost zaregistrovat svůj film do šedesáti dnů od české premiéry.

Nejjednodušší je vyplnit náš formulář nabídkové a oznamovací povinnosti. 

Pokud máte dotaz, napište nám. 

Adéla Kudla

Oddělení digitální laboratoř
Vedoucí Digitální laboratoře

Sbalit

Jak proběhne předání filmu?

Předání filmu (digitální kinematografii ukládáme ve formě distribučního DCP) je možné jak elektronicky skrze transferovou službu (na vyžádání poskytneme odkaz pro nahrání filmu) či na pevném disku, který po uložení vrátíme. Pro oddělení písemných archiválií žádáme tři výtisky plakátu - ty nám zašlete poštou, kurýrní službou nebo předejte osobně.

Sbalit

Co se pak s materiály děje? 

O film, tiskoviny a propagační materiály v digitální podobě budeme trvale pečovat. Údaje, které shromažďujeme na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla, jsou částečně dostupné online na www.filmovyprehled.cz.

Sbalit

chcete vědět víc? 

Adéla Kudla

Oddělení digitální laboratoř
Vedoucí Digitální laboratoře