IP DKRVO 2019–2023

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Dokončený
Termín dokončení prosinec 2023

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace NFA na léta 2019–2023

Směřování NFA jako výzkumné organizace je nedílně spojeno s jeho posláním sbírkové paměťové instituce. V letech 2019–2023 se výzkum v NFA  odvíjel od základního výzkumu sbírkových fondů NFA a aplikovaného výzkumu metod jejich zpracování a dlouhodobé ochrany. 

Vzhledem ke specifické situaci sbírky NFA, která ve svých dílčích částech (knihovna, audiovizuální či písemné fondy) podléhá rozdílným oborovým normativům a standardům, se instituce věnovala výzkumu v oblasti informační vědy pro katalogizační a sbírkové systémy, se zvláštním zřetelem na kontext audiovizuálního archivnictví.
Garant oblasti: Ladislav Cubr.

Dále NFA rozvíjel historický výzkum pro širší zhodnocení a zpřístupnění jeho výsledků a výstupů vědecké obci i široké veřejnosti. Klíčovými prioritami historického výzkumu v NFA jsou systematická snaha prohlubovat poznání méně probádaných oblastí české kinematografie, navazovat na ukončené projekty a podporovat tak jejich udržitelnost a využívat inovativních forem prezentace výzkumu (např. videoesejí).
Garantka oblasti: Lucie Česálková.

Třetí oblastí pro dané období bylo zvyšování odborné kvality při správě sbírky NFA a integrace výstupů analytického výzkumu do prezervace filmových materiálů ve specifickém prostředí NFA.
Garantka oblasti: Zuzana Bauerová.

Koordinátorem IP DKRVO je Oddělení podpory výzkumu.
 

Řešitelé

O výzkum se stará

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Výstupy

Výsledky naší práce

Filmový scénář perspektivou vybraných teoretických přístupů a pracovních metod humanitních a informačních věd

Vukotić a ti druzí. Jugoslávská animace v československé kinodistribuci v souvislostech bilaterálních vztahů

Možnosti aplikace principů dokumentace konzervování-restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl

Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat

Shaping the Unshapeable?: Videographic Curation of Early Czech Cinema

Jak průmysl zaměstnal českou kinematografii. Příklad meziválečné filmografie koncernu Škoda

Filmový zvuk v materiálových manifestacích: Na příkladu sbírky Národního filmového archivu, s přihlédnutím k dílu Zdeňka Lišky

Zpracování orálně historických rozhovorů v novém katalogizačním systému Národního filmového archivu

Kdo se otáčí za Slunečnicí? Nostalgický konstrukt hvězdného obrazu Inky Zemánkové

Český filmový průmysl a svět literatury 1919-1945. I.

Decentralizace v české zestátněné kinematografii 1957-1962: Projev kulturní liberalizace, nebo snaha o zefektivnění práce?

Kouzelný cirkus jako celovečerní narativně koncipovaná inscenace Laterny magiky v letech 1977–2022

Pedagogika scenáristiky a péče o filmové dědictví. Od prakticko-teoretického vědění ke sbírce scénářů Národního filmového archivu a jejich emulaci

Klíčové aspekty pohybu filmových materiálů mezi chladným archivním depozitářem a odbornými pracovišti

A Documentarian between Genres: Jiří Weiss – A Crossover Auteur at Barrandov. In: Hollywood of Eastern Europe. The Barrandov Studios.

Hydropower for a Sealess Nation. Representations of Water Energy in Czech Visual Culture. In: Films that Work Harder. The Circulations of Industrial Film