Knihovna

Knihy, časopisy, výstřižky a scénáře z oblasti filmu jednoduše dostupné ve studovně nebo v digitální knihovně.  

Online katalog

Nepřehlédněte

Před návštěvou knihovny si nezapomeňte zkontrolovat, zda není momentálně otevírací doba omezena.

knihovna národního filmového archivu

O nás

Knihovna byla založena v roce 1943 jako součást Českomoravského filmového ústředí, předchůdce Národního filmového archivu. Stala se centrem intelektuálního dění filmové komunity - služby knihovny využívají všichni se zájmem o kinematografii v oblasti teorie i tvorby. Bohatý knihovní fond obsahující prameny od počátku kinematografie s mezinárodním přesahem a nepoškozené druhou světovou válkou vyhledávají lidé se zájmem o film z celého světa. 

Naším posláním je péče o sbírku a čtenářskou základnu. Služby knihovny lze využívat fyzicky ve studovně v centru Prahy nebo prostřednictvím online katalogu, který nabízí obsažné bibliografické záznamy s anotacemi a věcným popisem z pohledu filmu a pro registrované uživatele navíc poskytuje vzdálený přístup k licencovaným databázím, digitální knihovně a dalším fulltextům. 

V současnosti probíhá retrospektivní jmenné a věcné zpracování knižního fondu s pramenem v ruce včetně seriálů (ke zpracování zbývá 9 %). Fond separátů osobností, filmů a periodik a sbírka scénářů jsou zpracovány na 100 %. Naším cílem je zpřístupnit informace o celém fondu knihovny kompletně online.
 

Číst dále Skrýt

„Jsme součástí štafety v předávání paměti národní filmové kultury dalším generacím.“

Pavla Janásková

Vedoucí knihovny

kontakty

Kam, jak a kdy do knihovny? 

Kde sídlíme

 • 1. patro Konviktu 
  Bartolomějská 11 
  110 00 Praha 1

Přijďte buď přes kavárnu Ponrepo (kolem kinosálu) nebo přes nádvoří Konviktu (zvonek Knihovna NFA). Knihovna je v 1. patře nad kinem Ponrepo. 

Bartolomějská 11

Studovna

Bartolomějská 11

Online služby

Ve dne v noci najdete online tisíce stran. Vyhledávejte odkudkoliv v našem katalogu.

Katalog

Online služby

Ve dne v noci čtěte v naší digitální knihovně.

Digitální knihovna

Sbírka a fondy

Co vše v knihovně najdete? 

Knihy a vázaná periodika, scénáře, výstřižky z českého i zahraničního tisku, mikrofilmy a mikrofiše a také široký výběr periodik. Prohlédněte si podrobněji, co vše u nás najdete. 

Skladba fondu knihovny 

 • knihy a vázaná periodika 
 • filmové scénáře
 • separáty – výstřižky z českého tisku 
 • mikrofilmy a mikrofiše 
 • CD a DVD 
 • popisky - drobný tisk 
 • zahraniční výstřižky a zahraniční festivaly

Sbalit

Původní databáze Národního filmového archivu

 

 • Online katalog Knihovny NFA - obsahuje bibliografické záznamy s věcným popisem a anotací knih, článků, scénářů, separátů a periodik z oboru filmu včetně skenu obálek a obsahů. Původní online katalog obsahující tyto dílčí a vzájemně propojené databáze:
 • Digitální knihovna - obsahuje tituly ze sbírky knihovny se zaměřením na film a kinematografii vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1911 až 2016, a to převážně v češtině (ale i slovenštině, němčině a angličtině) o rozsahu 458 000 stran. Jedná se o filmová periodika, noviny, věstníky, informační zpravodaje profesních filmových svazů a spolků, populární divácké časopisy, filmové korespondence, filmové ročenky, filmové scénáře a další texty a interní publikace monografického charakteru. Volně na internetu je přístupna část obsahu o rozsahu cca 35 000 stran.
 • Databáze Filmový přehled - obsahuje kompletní data o českých filmech od počátků kinematografie včetně údajů o tvůrčím štábu, hereckém obsazení, produkční, technické a distribuční údaje, lokace a údajů o získaných oceněních. Součástí každého profilu filmu je výstižný autorský obsah a anotace filmu, obrazové materiály a biografie a filmografie tvůrců a tvůrkyň.

Sbalit

Licencované databáze

 

Sbalit

Zahraniční tištěná periodika 

American Cinematographer (USA)

Animation Journal (USA) 

Annuaire du Cinéma (Francie

Annuario del cinema italiano & audiovisivi (Itálie) 

Asifa magazine 

BFI Film Handbook (V. Británie)

Bianco & Nero (Itálie)

Cahiers du Cinéma (Francie) 

Cineaste (USA) 

Cineforum (Itálie) 

Cinema & Cie (Itálie) 

Cinema (Německo)

Cinema Journal (USA) 

Cinémas (Kanada)

DOX (Dánsko)

Ekrany (Polsko)

EPD Film (Německo) 

Film Comment (USA) 

Film Criticism (USA) 

Film Dienst (Německo)

Film History (USA)

Film international (Írán)

Film Quaterly (USA)

Film.sk (Slovensko)

Filmarchiv (Rakousko)

Filmblatt (Německo)

FilmMaker (USA)

Filmvilag (Maďarsko) 

Hist. Journal of Film (V. Británie)

Homo Felix (Slovensko)

Hrvatski filmski ljetopis (Chorvatsko) 

Images (Polsko)

Int. Motion Picture Alm. (USA)

Iskusstvo kino (Rusko)

Journal of Film Preservation (FIAF)

Kinečko (Slovensko) 

Kino (Bulharsko)

Kino (Polsko)

Kinoscenarii (Rusko)

Kino/Ikon (Slovensko)

Kwartalnik filmovy (Polsko)

Literature/Film Quaterly (USA)

online Millennium Film Journal (USA) 

Montage/AV (Německo) 

Positif (Francie)

Premiere (Francie)

Projections (V. Británie, USA)

Screen (V. Británie)

Sight & Sound (V. Británie)

SKIP (Rakousko)

Studies in documentary film (V. Británie)

Studies in Eastern European Cinema (V. Británie) 

Studies in Russian & Soviet Cinema (V. Británie) 

Studio Magazine (Francie) 

Trafic (Francie) 

Variety (USA)

Sbalit

Původní katalogy a kartotéky

Velmi rozsáhlý je klasický lístkový dokumentografický fond Knihovny NFA budovaný v letech 1943 – 1992.
Přehled původních katalogů a kartoték:

 • Knižní fond
  • systematický katalog knih – třídění MDT
  • systematický katalog knih – filmové třídění
  • jmenný katalog knih
 • Seriály
  • názvový katalog periodik
 • Sbírka scénářů
  • názvový katalog scénářů – řazení dle názvu filmu
  • jmenná kartotéka režisérů
    
 • Česká bibliografie
  • předmětová kartotéka článků z českého tisku – řazení dle předmětových hesel, distribučních názvů filmů a personálních hesel
 • Zahraniční bibliografie
  • Předmětová kartotéka článků ze zahraničního tisku – řazení dle předmětových hesel, originálních názvů filmů a personálních hesel

Sbalit

 čtenářské konto

Přijďte k nám do knihovny

Naši knihovnu můžete pro prezenční studium využívat i bez registrace. K absenčním výpůjčkám a vzdálenému přístupu k databázím je registrace nezbytná. Chcete si zařídit čtenářské konto? Stačí se zastavit v otevírací době ve studovně.

Přihláška do knihovny (PDF)

mohlo by vás zajímat 

Kdo může přijít do knihovny? 

Do naší knihovny může každý se zájmem o film. Knihovnu můžete navštívit a využívat ve výpůjční dobu i bez registrace. K absenčním výpůjčkám a vzdálenému přístupu k databázím je však registrace nezbytná. Stačí vyplnit přihlášku a předložit svůj doklad totožnosti při první návštěvě studovny. Po zaplacení registračního poplatku je možné využívat všech nabízených služeb. Doporučujeme si při registraci nechat zřídit heslo ke čtenářskému kontu. 

Roční registrační poplatek činí 200 kč pro dospělé a 100 pro studentstvo. Za vystavení čtenářského průkazu zaplatíte 20 kč. Kompletní ceník služeb najdete v našem knihovním řádě. 

Případné další otázky k registraci vám zodpoví kolegyně Jarka. 

Jaroslava Fikejzová

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

Sbalit

K čemu slouží čtenářské konto? 

Čtenářské konto je k dispozici všem, kteří si při registraci zřídili heslo. Slouží zejména k objednávání titulů ke studiu. Je funkční vždy jeden rok po zaplacení čtenářského poplatku. Do konta se přistupuje v on-line katalogu knihovny (login). Je v něm možné sledovat aktuální stav výpůjček, datum platnosti členství a historii výpůjček a plateb, zároveň nabízí řadu dalších možností a funkcí (osobní nastavení katalogu , tvorba vlastních složek se záznamy dokumentů, SDI – adresné zasílání informací, deziderata...)

Sbalit

Co nabízí studovna? 

Ve studovně v centru Prahy nad kinem Ponrepo lze studovat veškeré knihovní fondy. Najednou může v knihovně studovat až devět lidí, z nichž dva na našich počítačích. Jedno stanoviště je určené pro práci s mikrodokumenty. 

Do studovny může přijít v otevíracích hodinách každý.

Najdete nás vždy v
úterý a čtvrtek 
9:00—12:00 
13:00—17:00
pátek 
9:00—12:00

na adrese Bartolomějská 11 na Praze 1. 

Sbalit

Co všechno si mohu půjčit a na jak dlouhou dobu?

Ve fondu knihovny naleznete odbornou filmovou literaturu, filmové scénáře, výstřižky s filmovou tematikou, encyklopedie, biografie, zfilmovanou beletrii, filmová periodika, filmové ročenky české a zahraniční provenience. Většina fondu je určena k prezenčnímu studiu z důvodu jedinečnosti a trvalého uchování sbírky. Informace o typu výpůjčky (prezenční, absenční) jsou zveřejněny v každém záznamu o exemplářích v on-line katalogu knihovny. Výpůjční doba absenční výpůjčky je 31 dní. 

Výpůjčka knih lze 2x prodloužit, nežádá-li o dokument někdo jiný. Maximální výpůjční doba při prodloužení činí 90 dnů. Prodlužování je možné prostřednictvím svého čtenářského konta. Pokud je na titul další požadavek (rezervace), systém vám prolongaci nevyřídí a titul je nutné vrátit.

Sbalit

Platí se poplatek za půjčení knih a časopisů?

Za půjčení knih, časopisů apod. se poplatek neplatí. Pokud nejste v knihovně přihlášen, za jednorázové využití služby knihovny zaplatíte 30,- Kč, prezenčně můžete studovat libovolný počet knih a časopisů. Absenční výpůjčky poskytujeme jen registrovaným čtenářům a čtenářkám. Roční registrační poplatek u nás stojí pro dospělé 200 kč, pro studentstvo 100 Kč. Za vystavení čtenářského průkazu zaplatíte 20 kč. Kompletní ceník služeb najdete v našem knihovním řádě. 

Sbalit

Jak poznám, co je a co není okamžitě v knihovně k dispozici?

On-line katalog knihovny obsahuje informace o lokaci a dislokaci dokumentu. Dokumenty označené dislokací HRAD jsou uloženy v depotu mimo Prahu. Dokumenty označené lokací PRIR jsou součásti příručky v Praze. Dislokace SKLAD znamená uložení fondu ve skladu v Praze.

Sbalit

Jak se vzdáleně připojím k databázím? 

Vzdálený přístup k databázím je umožněn všem registrovaným čtenářům a čtenářkám knihovny. Stačí se v online katalogu přihlásit a kliknout v menu ZDROJE na záložku Licencované zdroje. Za pomoci prolinku z této stránky budete vpuštěni do databází. Podrobný návod naleznete v přiloženém PDF.  

Sbalit

Co dělat při ztrátě knihy nebo průkazky? 

Může se stát. Vaší povinností je zajistit náhradu pubilkace (sehnat duplikát nebo uhradit náklady na kopii dokumentu) a zaplatit 100,- Kč poplatek při ztrátě. Ztrátu průkazky nám nahlašte a rovnou si zažádejte o vystavení duplikátu. Ten stojí 50,- Kč. 

Sbalit

Jak na prodloužení členství v knihovně? 

Roční členský poplatek je možné zaplatit při osobní návštěvě knihovny nebo bankovním převodem. Pokyny pro prodloužení členství bankovním převodem najdete v PDF dokumentu.

Sbalit

napište nám 

Máte dotaz? 

Rádi vám poradíme. 

Pavla Janásková

Knihovna Národního filmového archivu
Vedoucí Knihovny NFA

Jaroslava Fikejzová

Knihovna Národního filmového archivu
Knihovnice

galerie

Jak to u nás vypadá?