Plakáty, fotografie a další

Fotografie, plakáty, reklamní materiály i titulkové listiny. I ty jsou součástí sbírky Národního filmového archivu. 

obsah sbírky

Plakáty

Kolekce obsahuje více než 30 000 plakátů různých velikostí k českým filmům - ale i k filmům zahraničním uváděným v tuzemské distribuci. Nejstarší plakáty jsou více než sto let staré. Najdete mezi nimi díla významných českých výtvarníků, exempláře vytvořené různými tiskařskými technikami (litografie, ofset apod.) i jedinečné plakáty atypických rozměrů (např. 2x3m).

Sbalit

Fotografie

Archiv eviduje více než půl milionu fotografií – černobílé i barevné fotografie z českých hraných i nehraných filmů, výběrově též ze zahraničních filmů, pracovní záběry z natáčení, portréty českých filmových tvůrkyň a tvůrců, výběrově i osobností zahraničních kinematografií a fotografie z různých akcí uskutečněných v Československu a České republice.

– fotografie z českých hraných i nehraných filmů
– fotografické civilní portréty českých filmových osobností
– fotografie z filmových akcí v České republice
– fotografie ze zahraničních filmů
– fotografické portréty zahraničních filmových osobností

Sbalit

Reklamní materiály 

Popisky, letáky, programové texty a jiné materiály k českým hraným filmům i k filmům zahraničním uváděným v tuzemské distribuci, celkem 134 000 položek. Jedná se především o nejrůznější obrazové koláže (fotografie klíčových scén) a doprovodných textů určené k propagaci filmů, výjimkou nejsou ani notové záznamy filmových šlágrů.

Sbírka reklamních materiálů je od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024 badatelsky nepřístupná z důvodu digitalizace.

Sbalit

Titulkové a dialogové listiny

Sbírka obsahuje písemné dokumenty obsahující titulky a překlady dialogů českých hraných filmů uváděných v zahraničí. Tyto materiály jsou nezanedbatelnou pomůckou pro šíření českých filmů v zahraničí. Z jazyků je ve sbírce nejčastěji zastoupena angličtina, francouzština a španělština, vyskytují se i ruština, italština, portugalština či polština.

Sbalit

 zpřístupňujeme 

Jak bádat ve fondech? 

Sbírka nemá kodifikovaný typ archivní pomůcky, takže je považovaná za nezpracovanou. Pro vyhledávání a případné objednání archiválií do badatelny nás kontaktujte, abychom se domluvili na zpřístupnění konkrétních souborů. 

badatelna

Ochraňujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme papír pokrytý písmem i obrazem, aby nebylo na nic a nikoho z českého filmu zapomenuto.

Kristýna Doležalová

Vedoucí oddělení písemných archiválií

nAPIŠTE NÁM 

Zajímáte se o filmové plakáty nebo reklamní materiály? Potřebujete pro připravovaný článek, dokument nebo knihu vyhledat filmové fotografie? Napište vedoucí oddělení písemných archiválií, co chcete zkoumat.

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií