Mezinárodní spolupráce

Jako instituce jsme ukotveni ve dvou nejvýznamnějších organizacích: FIAF a ACE.

FIAF je Mezinárodní federace filmových archivů, ACE je Asociace evropských filmových archivů. Podílíme se na vzniku nových standardů v archivní práci. Jsme součástí mezinárodní restaurátorské komunity, která pracuje s respektem k původním podobám filmových děl. I výzkumná práce se dnes nejlépe rozvíjí právě v mezinárodních vztazích - institucionálních i mezioborových.