Zpřístupňování 

Sbírka online, v kině nebo na výstavě. Na její dostupnosti pracujeme každý den. 

o zpřístupňování sbírky

Jak zpřístupňujeme? 

Sbírku zpřístupňujeme široké i odborné veřejnosti.

Díky digitalizaci, licencování a distribuci stále rozšiřujeme počet legálně dostupných československých filmů. Díky uvádění restaurovaných snímků na prestižních filmových festivalech šíříme filmy do celého světa. Kurátorsky zasahujeme do výstav a přehlídek. Výsledky výzkumu publikujeme v knihách, časopisech i online.

Filmový přehled slouží hlavně k tomu, abychom všemožné materiály z naší sbírky uváděli v širších souvislostech - proto zde najdete další články, videa, rozhovor a další odkazy. Zájemci o bádání v NFA mají k dispozici Oddělení filmových sbírek, badatelnu Oddělení písemných archiválií, Knihovnu, Oddělení orální historie. 

Číst dále Skrýt

Zpřístupňování je nejviditelnější částí naší práce a podle mého názoru i jejím dlouhodobým cílem. Je však možné jen díky soustavné a profesionální péči všech, díky nimž je vůbec co zpřístupňovat.

Matěj Strnad

Vedoucí oddělení kurátorů

mohlo by vás zajímat 

Proč je zpřístupňování důležité? 

O sbírku se staráme hlavně proto, aby byla přístupná - dnes i v budoucnosti. Jen díky tomu, že bude naše dědictví dostupné, může sloužit svému účelu: může být nově studováno, chápáno i prožíváno, může získávat nové významy a oslovovat nové generace. 

Sbalit

Co, proč, jak a kdy zpřístupňujeme? 

Usilujeme o to, aby byla co největší část naší sbírky dostupná všem. Nezáleží na tom, jestli má někdo profesionální badatelský zájem nebo je jen fanouškem české kinematografie. Způsobů zpřístupnění je celá řada – některé filmy a další materiály zveřejňujeme sami online, jiné nabízíme dalším distributorům či televizním vysílatelům, promítáme také archivní tituly v kině Ponrepo i v kinech a festivalech po celém světě. Materiály, které spravujeme, se často objevují v nových audiovizuálních dílech nebo na výstavách. Další části naší sbírky jsou dostupné fyzicky, ve studovně, knihovně nebo badatelně.

Sbalit

Co, kdy a jak digitalizujeme?  

Digitalizace je pro nás hlavně způsob, jak různé části sbírky zpřístupňujeme. Někdy ji však využíváme i jako ochranné, konzervační opatření. Postupně digitalizujeme všechny části naší sbírky – filmy, plakáty, fotografie, ale i archivní dokumentaci či zvukové nahrávky. Materiály a tituly pro digitalizaci vybíráme podle poptávky a zájmu veřejnosti a našich partnerů, ale také s ohledem na vlastní projekty a aktivity. 

Sbalit

Proč není dostupné bezplatně a online úplně všechno? 

Velkou část naší sbírky tvoří audiovizuální díla, která jsou autorskoprávně chráněna. Jejich autoři a autorky, potažmo dědicové a dědičky autorských práv, mají nárok na spravedlivou odměnu z každého užití těchto děl. Jejich zájmy a nároky při zpřístupňování sbírky respektujeme. Velká část vybraných poplatků slouží k samotnému fungování archivu, zejména péči o sbírku, a prostřednictvím Státního fondu kinematografie i k podpoře nových filmů. Přesto je již nyní celá řada filmů dostupná online zdarma – tyto videoportály jsou financovány buď reklamou, nebo jde o výzkumné a odborné portály financované z grantů.

Sbalit

objevujte

Právě ve vašich kinech