Kariéra

Pojďte s námi pečovat o české filmové dědictví 

volná místa

Aktuálně hledáme

Ředitele/ředitelku Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací

Generální ředitel Národního filmového archivu vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ředitel/ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací

Ředitel/ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací Národního filmového archivu (SNS) v současné době řídí a koordinuje čtyři samostatná oddělení a je přímo podřízený/á generálnímu řediteli. Jsou to Knihovna NFA, Oddělení písemných archiválií, Oddělení podpory výzkumu a Digitální kurátor. Hlavními tématy v těchto odděleních je zpracovávání informací, akvizice a archivace, výzkum a granty a vydavatelská činnost NFA. Hledáme člověka, který se zajímá o oblast audiovize a přitom kvalitně vede a koordinuje lidi. Očekáváme také koncepční přístup k řízení a odvahu i kompetenci spolurozhodovat o činnosti NFA. Nabízíme inspirativní a přátelské prostředí a prostor pro realizaci vlastních nápadů. 

co byste měli na starost

 • řízení vedoucích zaměstnanců v podřízených odděleních a spolupráce při řešení personálních agend jim podřízených zaměstnanců 
 • odborný a metodický rozvoj spravovaných agend
 • spolupráce v oblasti grantových žádostí
 • prezentace výstupů sekce v rámci instituce i navenek
 • administrativní činnosti přímo spojené s vedením sekce
 • úzká spolupráce v rámci organizace

očekáváme 

 • vysokoškolské vzdělání
 • minimálně dvouleté zkušenosti s vedením většího a strukturovaného týmu lidí v akademické nebo výzkumné sféře, v archivnictví, ve filmovém průmyslu, v knihovně, muzeu apod.
 • komunikační dovednosti, schopnost týmové i samostatné práce a psychickou odolnost 
 • spolehlivou znalost angličtiny, další jazyky jsou výhodou 

nabízíme

 • úvazek 1,0; nástup 1. 7. 2023 nebo dle dohody, plat 55.000 - 65.000 Kč hrubého dle vzdělání a praxe (14. platová třída plus příplatek za vedení a osobní ohodnocení po zkušební době) 
 • flexibilní pracovní dobu, home office, služební notebook, mobil
 • stravenkový paušál 1 600 Kč/měsíc ✩ volný vstup do kina Ponrepo a do dalších kulturních institucí ✩ příspěvek na sportovní/kulturní aktivity, na péči o zdraví, dovolenou nebo sociální připojištění ✩ sleva na publikace ✩ rekreační středisko NFA
 • pět týdnů dovolené a pět sick-days ročně
 • plná podpora a zaučení a ohled na individuální potřeby zaměstnanců

jak se přihlásit

 • na adresu katerina.urbanova@nfa.cz pošlete svůj strukturovaný životopis, motivační dopis, kontakt na reference 
 • přihlášky vyhodnocujeme průběžně, vybraní uchazeči a uchazečky budou zváni k osobním pohovorům

V Praze dne  26. dubna 2023

Michal Bregant
 

Číst dále Skrýt

Stážistu/stážistku do časopisu Iluminace


Pokud chcete získat potřebnou praxi z oblasti filmu nebo s redakční činností, ozvěte se! Iluminace   je odborný recenzovaný časopis NFA se zaměřením na teorii, historii a estetiku filmu. 

s čím nám pomůžete

 • s přechodem časopisu Iluminace na Open Access
 • s kontrolou a úpravami archivu nového webu dle pokynů

podmínky stáže

 • stáž je bezplatná, na oplátku nabízíme náhled do fungování vydavatelství NFA, do jeho výzkumné činnosti a do dalších oblastí dle vašeho zájmu; během stáže budete také moci využívat volný vstup do kina Ponrepo
 • optimální délka stáže je tři měsíce s možností dalšího prodloužení
 • předpokládaný objem spolupráce je 10 - 15 hodin týdně
 • pracovat můžete z domova nebo od nás z NFA
 • stáž je ideální pro studenty VŠ, nejlépe z oblasti informačních věd a knihovnictví nebo filmových studií

Ozvěte se nám a konkrétní podmínky domluvíme tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. 

Kontaktní osoba: Lucie Česálková

Číst dále Skrýt

stáže

Další stáže

Podívejte se na možnosti, která nabízejí různá oddělení Národního filmového archivu. Získejte cenné zkušenosti nebo potřebnou školní praxi. Obsah stáže přizpůsobíme vašim zájmům a potřebám.  

NFA nabízí neplacené stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkujeme komplexní poznání naší instituce i detailnější seznámení se s činností dílčích oddělení. Zájemcům rádi vycházíme vstříc v individuálních plánech. Stáže probíhají na pracovištích v Praze, prostřednictvím home office, případně v našem depozitáři na Hradištku. Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od tří týdnů do šesti měsíců s různou týdenní hodinovou dotací.

 • Oddělení filmografie a katalogizace
  Nabízíme seznámení se se zásadami filmografického a katalogizačního popisu vybraných filmových titulů a vyzkoušení si ho pod odborným vedením zaměstnanců oddělení. Stáže probíhají převážně prostřednictvím home office. Ideální profil stážist/ky: student/ka min 2. ročníku filmové vědy, znalost Excelu. V případě zájmu kontaktujte Markétu Bártovou.

 • Oddělení kurátorů - oblast orální historie
  Při stáži se budete podílet na evidenci a zpracování orálně historických rozhovorů, na jejich přípravě a realizaci. Ideální profil stážist/ky: student/ka filmové vědy a/nebo orální historie. V případě zájmu kontaktujte Marii Barešovou.

 • Oddělení kurátorů - oblast amatérského filmu
  Nabízíme spolupráci na zpracování a katalogizaci přírůstků, práci s databází a s původním filmovým materiálem v rámci práce se sbírkou amatérské a rodinné kinematografie. Ideální profil stážist/ky: student/ka filmové vědy. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Horníčka.

 • Oddělení písemných archiválií 
  Při stáži se můžete podílet na rešerších zejména pro digitální restaurování a spolupracovat na soupisech akvizic, na readjustaci fotografií nebo pomáhat se stěhováním archivních souborů. V případě zájmu kontaktujte Kristýnu Doležalovou.

 • Digitální laboratoř 
  Při stáži můžete asistovat při digitalizaci filmových materiálů, pracovat s databázemi a s daty v Google tabulkách. Dále nám můžete pomoci s inventurou a s kontrolou filmů, s pořizováním záznamů z interních workshopů a s následnou postprodukcí. V případě zájmu kontaktujte Adélu Kudlovou.

 • Knihovna Národního filmového archivu
  Nabízíme seznámení s provozem Knihovny NFA, s knihovním systémem ARL a konkrétně se sbírkou CD-ROM s různorodým filmovým obsahem. Pomůžete s revizí této sbírky po stránce funkčnosti nosičů, obsahu dle zadaných kritérií a evidence. Ideální profil stážist/ky: student/ka knihovnictví a informační vědy od 2. ročníku. V případě zájmu kontaktujte Pavlu Janáskovou.

Číst dále Skrýt

práce v nfa

Co znamená pracovat v NFA

Smysluplná a zodpovědná práce

Péče o české filmové dědictví je posláním, ve kterém nás žádná jiná instituce nenahradí. Jsme součástí evropské i světové sítě filmových archivů a naše práce je mezinárodně oceňována. Zaměstnanci a zaměstnankyně na všech pozicích přispívají společně k tomu, aby se filmy a další objekty z naší sbírky dostávaly na veřejnost a aby se uchovaly i pro další generace.

Číst dále Skrýt

Kultura a mezilidské vztahy

Při práci v NFA jsme obklopeni kulturou a uměním. Kulturní prostředí pěstujeme i vnitřně v rámci mezilidských vztahů. Ceníme si spolupráce, slušného a přátelského jednání, podporujeme neformální pracovní podmínky a otevřenou komunikaci. NFA je inspirativním prostředím, které dává prostor pro vlastní nápady a návrhy na zlepšení.

Číst dále Skrýt

Rovné příležitosti a diverzita

V NFA pracují zajímaví lidé různých zkušeností, věkových kategorií i názorů. Zohledňujeme individuální potřeby každého z nich, věnujeme se otázkám genderové rovnosti a rodičovství. Pomocí flexibilních podmínek, práce na dálku, částečných úvazků a online nástrojů si navzájem vycházíme vstříc. 

Číst dále Skrýt

Kvalitní péče o zaměstnance

O zaměstnance pečujeme ve všech fázích jejich pracovního života v NFA  - dbáme na podporu a zaškolení v prvních měsících i na následnou pravidelnou komunikaci, jsme připraveni řešit případné osobní i pracovní problémy. Práce je pro nás důležitá stejně tak jako rodina a přátelé, volný čas a odpočinek. Minimálně čtyři pátky v roce věnujeme zaměstnaneckým aktivitám dle návrhu zaměstnanců a zaměstnankyň a rok zakončujeme vánočním večírkem v kině Ponrepo. 

Číst dále Skrýt

Společenská a ekologická zodpovědnost

V rámci své práce, na pracovištích nebo při administrativě a správě financí dbáme na racionální procesy a ohled na společenské a životní prostředí. Jsme zodpovědní při zadávání veřejných zakázek, máme aktivní Klimaskupinu, soustavně snižujeme množství papírových dokumentů, nutnou byrokracii držíme na uzdě. 

Číst dále Skrýt

Stabilita a rozvoj

NFA jako instituce s dlouholetou historií a jasným posláním je prostorem pro získání stabilního a dlouhodobého zaměstnání, nabízí ale i spolupráci na kratších projektech. Stejně tak jako si vážíme naší historie, zajímá nás aktuální dění a otázky budoucnosti filmových archivů. Sledujeme současné trendy nejen v péči o naši sbírku, ale také v rámci péče o zaměstnance. 

Číst dále Skrýt

Benefity

 • pracovní podmínky v NFA jsou flexibilní a přizpůsobivé
 • k většině pozic patří služební telefon a notebook
 • peníze vám přibudou ve formě stravenkového paušálu 1600 Kč čistého za měsíc při plném úvazku
 • z fondu sociálních a kulturních potřeb vám přispějeme na sportovní či kulturní aktivity, na péči o zdraví, na dovolenou nebo na sociální připojištění
 • odpočinek vám zajistí pět týdnů dovolené, pět sick-days ročně a rekreační středisko NFA v obci Městečko 
 • za kulturou můžete chodit spolu s dalšími třemi lidmi neomezeně do kina Ponrepo a zvýhodněné vstupy můžete využít také u dalších kulturních institucí
 • se slevou si můžete koupit některé publikace nebo produkty z našeho e-shopu

Číst dále Skrýt

Galerie

Kontakty