Kariéra

Pojďte s námi pečovat o české filmové dědictví 

Aktuálně nemáme žádné volné pozice

Chcete dostávat aktuální informace o nových pozicích v NFA? Registrujte se zde. 

stáže

Stáže

Podívejte se na možnosti, která nabízejí různá oddělení Národního filmového archivu. Získejte cenné zkušenosti nebo potřebnou školní praxi. Obsah stáže přizpůsobíme vašim zájmům a potřebám.  

NFA nabízí neplacené stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkujeme komplexní poznání naší instituce i detailnější seznámení se s činností dílčích oddělení. Zájemcům rádi vycházíme vstříc v individuálních plánech. Stáže probíhají na pracovištích v Praze, prostřednictvím home office, případně v našem depozitáři na Hradištku. Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od tří týdnů do šesti měsíců s různou týdenní hodinovou dotací.

 • Oddělení filmografie a katalogizace
  Nabízíme seznámení se se zásadami filmografického a katalogizačního popisu vybraných filmových titulů a vyzkoušení si ho pod odborným vedením zaměstnanců oddělení. Stáže probíhají převážně prostřednictvím home office. Ideální profil stážist/ky: student/ka min 2. ročníku filmové vědy, znalost Excelu. V případě zájmu kontaktujte Markétu Bártovou.

 • Oddělení kurátorů - oblast orální historie
  Při stáži se budete podílet na evidenci a zpracování orálně historických rozhovorů, na jejich přípravě a realizaci. Ideální profil stážist/ky: student/ka filmové vědy a/nebo orální historie. V případě zájmu kontaktujte Marii Barešovou.

 • Oddělení kurátorů - oblast amatérského filmu
  Nabízíme spolupráci na zpracování a katalogizaci přírůstků, práci s databází a s původním filmovým materiálem v rámci práce se sbírkou amatérské a rodinné kinematografie. Ideální profil stážist/ky: student/ka filmové vědy. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Horníčka.

 • Oddělení písemných archiválií 
  Při stáži se můžete podílet na rešerších zejména pro digitální restaurování a spolupracovat na soupisech akvizic, na readjustaci fotografií nebo pomáhat se stěhováním archivních souborů. V případě zájmu kontaktujte Kristýnu Doležalovou.

 • Digitální laboratoř 
  Při stáži můžete asistovat při digitalizaci filmových materiálů, pracovat s databázemi a s daty v Google tabulkách. Dále nám můžete pomoci s inventurou a s kontrolou filmů, s pořizováním záznamů z interních workshopů a s následnou postprodukcí. V případě zájmu kontaktujte Adélu Kudlovou.

 • Knihovna Národního filmového archivu
  Nabízíme seznámení s provozem Knihovny NFA, s knihovním systémem ARL a konkrétně se sbírkou CD-ROM s různorodým filmovým obsahem. Pomůžete s revizí této sbírky po stránce funkčnosti nosičů, obsahu dle zadaných kritérií a evidence. Ideální profil stážist/ky: student/ka knihovnictví a informační vědy od 2. ročníku. V případě zájmu kontaktujte Pavlu Janáskovou.

Číst dále Skrýt

práce v nfa

Co znamená pracovat v NFA

Smysluplná a zodpovědná práce

Péče o české filmové dědictví je posláním, ve kterém nás žádná jiná instituce nenahradí. Jsme součástí evropské i světové sítě filmových archivů a naše práce je mezinárodně oceňována. Zaměstnanci a zaměstnankyně na všech pozicích přispívají společně k tomu, aby se filmy a další objekty z naší sbírky dostávaly na veřejnost a aby se uchovaly i pro další generace.

Číst dále Skrýt

Kultura a mezilidské vztahy

Při práci v NFA jsme obklopeni kulturou a uměním. Kulturní prostředí pěstujeme i vnitřně v rámci mezilidských vztahů. Ceníme si spolupráce, slušného a přátelského jednání, podporujeme neformální pracovní podmínky a otevřenou komunikaci. NFA je inspirativním prostředím, které dává prostor pro vlastní nápady a návrhy na zlepšení.

Číst dále Skrýt

Rovné příležitosti a diverzita

V NFA pracují zajímaví lidé různých zkušeností, věkových kategorií i názorů. Zohledňujeme individuální potřeby každého z nich, věnujeme se otázkám genderové rovnosti a rodičovství. Pomocí flexibilních podmínek, práce na dálku, částečných úvazků a online nástrojů si navzájem vycházíme vstříc. 

Číst dále Skrýt

Kvalitní péče o zaměstnance

O zaměstnance pečujeme ve všech fázích jejich pracovního života v NFA  - dbáme na podporu a zaškolení v prvních měsících i na následnou pravidelnou komunikaci, jsme připraveni řešit případné osobní i pracovní problémy. Práce je pro nás důležitá stejně tak jako rodina a přátelé, volný čas a odpočinek. Minimálně čtyři pátky v roce věnujeme zaměstnaneckým aktivitám dle návrhu zaměstnanců a zaměstnankyň a rok zakončujeme vánočním večírkem v kině Ponrepo. 

Číst dále Skrýt

Společenská a ekologická zodpovědnost

V rámci své práce, na pracovištích nebo při administrativě a správě financí dbáme na racionální procesy a ohled na společenské a životní prostředí. Jsme zodpovědní při zadávání veřejných zakázek, máme aktivní Klimaskupinu, soustavně snižujeme množství papírových dokumentů, nutnou byrokracii držíme na uzdě. 

Číst dále Skrýt

Stabilita a rozvoj

NFA jako instituce s dlouholetou historií a jasným posláním je prostorem pro získání stabilního a dlouhodobého zaměstnání, nabízí ale i spolupráci na kratších projektech. Stejně tak jako si vážíme naší historie, zajímá nás aktuální dění a otázky budoucnosti filmových archivů. Sledujeme současné trendy nejen v péči o naši sbírku, ale také v rámci péče o zaměstnance. 

Číst dále Skrýt

Benefity

 • pracovní podmínky v NFA jsou flexibilní a přizpůsobivé
 • k většině pozic patří služební telefon a notebook
 • peníze vám přibudou ve formě stravenkového paušálu 2 000 Kč čistého za měsíc při plném úvazku
 • z fondu sociálních a kulturních potřeb vám přispějeme na sportovní či kulturní aktivity, na péči o zdraví, na dovolenou nebo na sociální připojištění
 • jeden měsíc můžete zdarma vyzkoušet kartu Multisport
 • odpočinek vám zajistí pět týdnů dovolené, pět sick-days ročně a rekreační středisko NFA v obci Městečko 
 • za kulturou můžete chodit spolu s dalšími třemi lidmi neomezeně do kina Ponrepo a zvýhodněné vstupy můžete využít také u dalších kulturních institucí
 • se slevou si můžete koupit některé publikace nebo produkty z našeho e-shopu
 •  

Číst dále Skrýt

Kontakty