Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post World War II Europe (VICTOR-E)

Poskytovatel HERA (Public Spaces: Culture and Integration in Europe)
Stav Dokončený
Termín dokončení Leden 2023

Mezinárodní projekt vznikl ve spolupráci akademických pracovišť a filmových archivů v Německu, Itálii, České republice a Francii.

Projekt ViCTOR-E si kladl otázku, jakým způsobem dokumentární film a obecně vizuální kultura v letech 1944 až 1956 pomáhaly utvářet poválečnou evropskou identitu.

Dokumentace válečné zkázy a snah spjatých s poválečnou obnovou významně ovlivňovala evropskou politiku a její koncepce veřejného prostoru. Analýza vizuální kultury je v projektu rámována koncepty paměti, traumatu a přechodu (memory, trauma, and transition), díky nimž bude možné porozumět vztahům mezi sémantikou a politikou veřejného prostoru, kolektivní paměti a historického povědomí v nadnárodním srovnání.

Cílem projektu bylo vedle standardních akademických publikačních výstupů, konferencí a workshopů připravit mnohojazyčnou virtuální galerii, v níž budou dokumentární filmy reflektující poválečnou obnovu Evropy představeny nejen v širším politickém a sociálním kontextu, ale také prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. K virtuální galerii vznikly také výukové materiály pro školy.

Řešitelé

O výzkum se stará

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Výstupy

Výsledky naší práce