Romové v nonfikčním filmu ve sbírce NFA (1918-1993)

Poskytovatel Státní fond kinematografie
Stav Probíhající
Termín dokončení Září 2026

Záměrem projektu je zmapování současného stavu zachování audiovizuálních titulů nonfikčního charakteru se zaměřením na dokumentaci a prezentaci romského etnika, které jsou uchovávány ve sbírce Národního filmového archivu, jejich odborné zpracování a prezentace veřejnosti.

Projekt je ovlivněn současnými debatami o dědictvím kolonialismu v teorii a institucionální praxi paměťových institucí a potřebou jejich revize a transformace. Dnes je již zřejmé, proč se dekolonizace muzeí a archivů týká i zemí, které samy koloniální zkušenost nemají a v nichž otázky restituce nejsou tak relevantní jako v Západní Evropě. Komparativní studie zobrazování neevropských kultur v Západním umění a zobrazování Romů (nejen) ve středoevropském prostoru demonstrovaly, že Romové se staly středoevropským ekvivalentem koloniální imaginace o afrických a asijských “primitivních” národech. Zaměření na romské etnikum vychází tedy z těchto historických konotací vizuálních a textových diskurzů, které implicitně definují hegemonní entitu (impérium, národ, Západ) vis-a-vis cizorodému elementu. Zaměření na nehraný film vyplývá z faktu, že ze své podstaty obsahuje materiály, týkajících se jazykové a etnické diverzity a umožňuje studovat jejich proměnlivou reprezentaci a interpretaci v československé kinematografii, i to, jakým způsobem byl skrze ni utvářen pohled na tuto etnickou skupinu uvnitř společnosti. 

Řešitelé

O výzkum se stará

Markéta Bártová

Oddělení filmografie a katalogizace
Vedoucí Oddělení filmografie a katalogizace