Rešerše

Vyhledáváme pro vás informace v naší sbírce. 

rešerše ve sbírce

Tematické rešerše

Odpovídáme na dotazy a vypracováváme odborné tematické rešerše v celé sbírce Národního filmového archivu. Poskytujeme údaje o filmových dílech i souvisejících písemných archiváliích a dokumentech. Rešeršní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku, předpokládaná cena vám bude oznámena před započetím rešerše. Obracejte se na nás prostřednictvím online formuláře. 

ŽÁDOST O REŠERŠI

filmy pro studijní účely 

Náhledy filmů

U digitalizovaných audiovizuálních titulů lze pro studijní účely poskytnout jejich náhledovou podobu. 

ŽÁDOST o náhled filmu

Bádání v audiovizuální sbírce

Máte-li zájem o náhled filmu pro studijní účely, využijte jeden z výše uvedených formulářů. Pokud chcete zkoumat přímo filmový materiál, napište na reserse@nfa.cz.

Řídíme se výpůjčním řádem.

Vaše žádost by měla obsahovat:

  • Název a stručný popis tématu, který zpracováváte.
  • Důvod, proč se chcete na filmový materiál podívat (např. obsahová stránka filmu či materiálová stránka filmu)

Pokud se jedná o nezpracovanou část sbírky, bude vyhodnocení vaší žádosti záležet na kontextu vašeho požadavku, stavu filmových materiálů i časových kapacitách odborných pracovníků a pracovnic NFA.

Více

podmínky rešerší

Kolik času rešerše zabere? 

Standardně rešerše vypracováváme do deseti pracovních dnů. V případě rozsáhlejších rešerší může být tato doba prodloužena. O této skutečnosti byste byli předem informováni.

Sbalit

Kolik za rešerši zaplatím? 

Rešerše se řídí dle platného ceníku. Dříve, než se do rešerše pustíme, vám napíšeme odhadovanou časovou náročnost a vzájemně odsouhlasíme podmínky. 

Rešeršní služby v audiovizuálních dílech
Vypracování rešerše – dle zadaných témat 500
Vypracování náročné rešerše s nutností identifikace neozdrojovaných záběrů či manipulace s filmovým materiálem 1000
Pro studenty středních a vysokých škol je cena poloviční. Ceny jsou za hodinu práce, počítá se každá započatá hodina rešerší. 
Rešeršní služby v písemných archiváliích
Vypracování jednoduché rešerše (1 – 2 archivní soubory) 350
Vypracování náročné rešerše (3 a více archivních souborů) 500

Sbalit

Jak postupovat dále? 

Po obdržení rešerše se na základě zjištěných informací můžete rozhodnout, které z nabídnutých materiálů využijete. Pokud je chcete využít například pro knihu, dokument nebo pořad, kontaktujte naše obchodní oddělení ohledně podmínek udělení souhlasu s užitím. 

Více o licencování

Sbalit

Kdo rešerše zpracovává

Rešerše zpracovávají odborníci na jednotlivé části sbírky.

Sbalit

KONTAKTY

Máte dotaz? 

Napište nám

Markéta Bártová

Oddělení filmografie a katalogizace
Vedoucí Oddělení filmografie a katalogizace

Kontakt

Rešerše