Workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a AV záznamů

9. LISTOPADU 2017 / 10 – 16 / KINO PONREPO

Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR dovoluje pozvat na odborný vědecký workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů.
Odborné setkání představí výsledky výzkumu v oblasti existujících a aktuálně vyvíjených nástrojů pro zpracování zvukových a audiovizuálních materiálů ve výzkumných a paměťových institucích. Pomíjet nechceme ani příklady dobré praxe.

Sledované tematické linie:

  • Prezentace a kritická reflexe softwarových nástrojů pro správu a práci se zvukovými (audiovizuálními) záznamy.
  • Formulace aktuálního vývoje potřeb pracovišť spravujících zvukové (audiovizuální) záznamy.
  • Prezentace výzkumných projektů v oblasti správy zvukových (audiovizuálních) záznamů a jejich metadat.
  • Další výzkumná práce se zvukovými (audiovizuálními) daty.
  • Prezentace zajímavých příkladů dobré praxe v práci se zvukovými (audiovizuálními) záznamy.
  • Dílčí problémy ve správě zvukových (audiovizuálních) záznamů.
  • Ukázky práce s aplikacemi správy zvukových (audiovizuálních) záznamů.

Program workshopu je ke stažení v PDF.

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.