V létě se poprvé sešla Vědecká rada NFA

V červnu byla zřízena Vědecká rada NFA jako poradní orgán pro základní a aplikovaný výzkum. Vědecká rada se podílí na tvorbě koncepce, rozvoji a koordinaci výzkumu, vzniku koncepčních dokumentů a vyjadřuje se k výzkumným projektům NFA.

První setkání se uskutečnilo 3. července 2018 a na programu bylo představení vědy a výzkumu v NFA a cíle výzkumu do připravované Dlouhodobé koncepce výzkumné organizace na roky 2019-2023.

Členy Vědecké rady jsou:

doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (NFA)

Mgr. Petr Hasan (NFA)

MgA. Matěj Strnad (NFA)

Doc. PhDr. Ivan Klimeš (NFA)

Mgr. Pavla Janásková (NFA)

Mgr. Katarína Gatialová (NFA)

PhDr. Linda Šplíchalová (NFA)

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (FFUK)

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD AV ČR)

PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (ÚDU AV ČR)