Petra
Nejezchlebová

O mně

Po studiu na VŠE v Praze jsem začala pracovat v oblasti evropských grantů jako administrativní a finanční manažerka. V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2022 v Oddělení podpory výzkumu na pozici grantové manažerky. Mám na starosti agendu administrace a finančního řízení grantů od vyhledávání grantových příležitostí, podání grantových žádostí a komunikaci s poskytovateli, až po zpracování vyúčtování a závěrečné zprávy. Pokud máte v hlavě zajímavý výzkumný záměr, můžete se na mě obrátit a zkusíme najít vhodný způsob financování.